0aFirma Autodafe zaprezentowała darmowy wirtualny instrument Mega Drum Machines, w formatach VST/AU oparty na bibliotece brzmień NI Kontakt o tej samej nazwie. Biblioteka ta zaprezentowana została pa początku bieżącego roku. Przygotowano ją na bazie 130 próbek. Te pogrupowano w zestawy i zmapowano zgodnie z formatem GM.

Warto pobrać: Darmowe pętle oraz sample marzec 2017 (I love free samples)

Interfejs jest dość ograniczony jednakże najważniejsze parametry znalazły się na płycie czołowej

megadrummaschines

Po Mega Drum Machines udajemy się na stronę Autodafe (Wielkość pobieranego pliku 147,5 MB).