0aSzukasz ciekawych rozwiązań, które pomogą Ci w codziennej pracy z instrumentem Korg pa? Myślałeś o skorzystaniu ze szkolenia, jednakże odległość zbyt duża? A może lepszym rozwiązaniem będą dla Ciebie ilustrowane tutoriale opisujące krok po roku procedurę postępowania podczas pracy z wybranymi aspektami przy instrumencie Korg pa?

Jeśli, tak, już teraz zachęcam do zapoznania się z OFERTĄ GOTOWYCH, BOGATO ILUSTROWANYCH MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W FORMACIE PDF (A4).

Te prowadzą Cię krok po kroku w wybranych kwestiach. Wybrane tematy wysyłane są drogą mailową w formacie PDF na wskazany adres mailowy. Każdy temat ma zastosowanie do niemal każdego modelu. Jeśli nie znajdziesz wśród powyższych interesującego Ciebie tematu? Zadzwoń: 503-326-918

[NOWOŚĆ] Wybrane aspekty pracy w Korgu pa4x? (16 strony materiału A4)

JAK DODAĆ AKORDY DO PLIKU MIDI?     2

JAK WYBRAĆ UTWÓR DO ODTWORZENIA W LEWYM ODTWARZACZU (PLAYER 1)?            5

JAK SPRAWDZIĆ ILOŚĆ POZOSTAŁEGO MIEJSCA NA DYSKU INSTRUMENTU?        6

JAK USTAWIAĆ POZIOMY GŁOŚNOŚCI ŚCIEŻEK W STYLU ORAZ PLIKU MIDI (W LOCIE)?    7

JAKIE INFORMACJE ZAPISYWANE SĄ DO OPCJI MY SETTING?       10

JAK ZAPISAĆ USTAWIENIA MY SETTING?              10

JAK AKTYWOWAĆ OPCJĘ TRANSPONOWANIA AKORDÓW W PLIKU MIDI?             10

JAK ODNALEŹĆ DOWOLNY PLIK MIDI NA PENDRIVE? – OPCJA SEARCH    11

JAKI MONITOR ZEWNĘTRZNY DO KORGA PA4X/PA3X WYBRAĆ? 14

JAKIE USTAWIENIA WPROWADZIĆ, CELEM PRAWIDŁOWEGO WYŚWIETLANIA DANYCH NA ZEWNĘTRZNYM MONITORZE?    16

[NOWOŚĆ] Jak korzystać z samplera w Korgu pa3x/pa4x? (33 strony materiału A4)

. 31

I.       SAMPLER W KORGU PA4X – INFORMACJE OGÓLNE. 2

II.      W JAKI SPOSÓB OTWORZYĆ MODUŁ SAMPLERA W INSTRUMENCIE KORG PA4X?.4

III.    W JAKI SPOSÓB NAGRYWAĆ WŁASNE PRÓBKI W KORGU PA4X?.. 5

IV.    JAK OPUŚCIĆ MODUŁ SAMPLERA W INSTRUMENCIE KORG PA4X?.. 7

V.     JAKIEGO TYPU PRÓBKI MOŻNA ŁADOWAĆ DO SAMPLERA INSTRUMENTU KORG PA4X?. 8

VI.    W JAKI SPOSÓB ZAŁADOWAĆ GOTOWĄ PRÓBKĘ DO SAMPLERA Z PENDRIVE I ZAPISAĆ JĄ W INSTRUMENCIE (W PAMIĘCI RAM)?... 9

VII.   JAKIE OPERACJE MOŻNA WYKONYWAĆ NA PRÓBCE?... 12

•       WYCINANIE - kolejność operacji:... 13

•       PRZYCINANIE - kolejność operacji:... 14

•       EXPORT- kolejność operacji:. 16

VIII. JAK ZAŁADOWAĆ DOWOLNĄ (PRZEZNACZONĄ DO EDYCJI) PRÓBKĘ Z PAMIĘCI RAM?. 18

•       OKNO WYBORU PRÓBEK – CHARAKTERYSTYKA... 20

IX.    JAK ZAPĘTLIĆ WCZYTANĄ DO SAMPLERA PRÓBKĘ?. 22

•       JAK CZYTAĆ DIAGRAM PĘTLI?...22

•       JAK ZMIENIĆ PUNKT ZAPĘTLENIA?.. 23

•       JAK USTAWIĆ STAŁĄ DŁUGOŚĆ PRÓBKI, KTÓRA PODDAWANA JEST PROCESOWI ZAPĘTLENIA?... 23

•       JAK KORZYSTAĆ Z OPCJI CROSSFADE LOOPING (PĘTLA PŁYNNEGO PRZEJŚCIA)?.... 23

X.      W JAKI SPOSÓB KROK PO KROKU STWORZYĆ WŁASNY ZESTAW PERKUSYJNY?... 25

XI.    JAK PODZIELONO BANKI PRÓBEK W INSTRUMENCIE?... 29

XII.   JAK SPRAWDZIĆ DOSTĘPNĄ ILOŚĆ MIEJSCA W SAMPLERZE?... 30

XIII.  KILKA INFORMACJI NA TEMAT ZAŁADOWANEJ DO SAMPLERA POJEDYNCZEJ PRÓBKI… 32

XIV. W JAKI SPOSÓB ZWOLNIĆ CZĘŚĆ MIEJSCA W PAMIĘCI RAM?.... 33

sampler_podarnik1

 

Jak korzystać z SongBooka w Korgu pa4x oraz pa700/pa1000 (KOMPLETNA BAZA WIEDZY - ponad 60 stron materiału A4) Pobierz BEZPŁATNIE w formacie PDF (wersja z grudnia 2019)

I. CO TO JEST SONGBOOK?. 2

II. PIERWSZE KROKI Z SONGBOOKIEM.. 5

III. JAK USTAWIĆ RODZAJ I ILOŚĆ KOLUMN WYŚWIETLANYCH W RAMACH KARTY BOOK W SONGBOOKU?. 6

IV. JAKIE INFORMACJE MOŻNA ZAPISAĆ DO SONGBOOKA?. 8

  • JAK USTAWIĆ DOMYŚLNY - GLOBALNY PRESET WOKALNY?. 13
  • CO, GDY PUNKT PODZIAŁU NIE ZAPISUJE SIĘ DO SONGBOOKA?. 15

V. ZANIM ZACZNĘ BUDOWAĆ BAZĘ UTWORÓW W INSTRUMENCIE - OD CZEGO ZACZĄĆ?. 19

VI. W JAKI SPOSÓB CAŁKOWICIE WYCZYŚCIĆ BAZĘ SONGBOOK ZE WSZYSTKICH DOMYŚLNYCH WPISÓW?. 19

VII. JAK PRZYWRÓCIĆ ORYGINALNEGO SONGBOOKA?. 20

VIII. CO ZROBIĆ, BY ZAPIS TRANSPOZYCJI DO UTWORÓW (STYLI, PLIKÓW MID ORAZ MP3) W SONGBOOKU BYŁ MOŻLIWY?. 22

IX. JAK TWORZYĆ NOWE (WŁASNE) WPISY/REKORDY W SONGBOOKU?. 23

X.  JAK EDYTOWAĆ ISTNIEJĄCE W BAZIE SONGBOOK REKORDY?. 24

XI. JAK PORUSZAĆ SIĘ PO BAZIE SONGBOOK ORAZ PRZEŁĄCZAĆ SIĘ POMIĘDZY KARTAMI?. 26

  • JAK PRZEŁĄCZAĆ SIĘ POMIĘDZY KARTAMI BOOK ORAZ SET LIST?. 26

XII. CZYM JEST SETLISTA?. 27

XIII. JAKIE SĄ DOSTĘPNE WIDOKI WYŚWIETLANIA REKORDÓW W SETLISTACH?. 28

XIV. JAK PRZEŁĄCZYĆ SIĘ W WIDOK KAFELEK (TILE VIEW)?. 29

XV. JAK PRZYWOŁYWAĆ UTWORY Z SET LISTY ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW Z SEKCJI KEYBOARD SET LIBRARY / SET LIST?. 30

0a

XVI.  JAK WYGLĄDA PROCES TWORZENIA LIST - PLAYLIST (TZW. SET LISTA)?. 32

XVII.JAK UTWORZYĆ NOWĄ LISTĘ SET LIST A NASTĘPNIE DODAĆ DO NIEJ UTWORY?. 34

XVIII.JAK ODNALEŹĆ DOWOLNY UTWÓR W SONGBOOKU PO NUMERZE (POLE NUMBER)?. 38

XIX.JAK WYEKSPORTOWAĆ LISTĘ UTWORÓW Z KARTY BOOK DO PLIKU TEKSTOWEGO?. 41

XX. PO CO UŻYTKOWNIKOWI INFORMACJE W KARCIE TAGS – JAK JE WYKORZYSTAĆ?. 42

XXI. JAK ZEDYTOWAĆ NUMER PRZYPISANY DO UTWORU W SONGBOOKU?. 45

XXII.JAK ZAPISAĆ DOWOLNY KEYBOARDSET DO SONGBOOKA?. 46

XXIII.JAK PODMIENIĆ STYL/PLIK MIDI W RAMACH ISTNIEJĄCEGO REKORDU W SONGBOOKU.. 48

XXIV. JAK ZAPISAĆ STATUS PARAMETRÓW: MEMORY, SYNCHRO START, SYNCHRO STOP DO BAZY SONGBOOK?. 50

XXV. JAK ZLINKOWAĆ (PODPIĄĆ) PLIK Z TXT Z TEKSTEM UTWORU DO KONKRENEGO WPISU W SONGBOOKU?. 51

XXVI. JAK WYŚWIETLIĆ ZLINKOWANY DO UTWORU PLIK TEKSTOWY?. 52

XXVII.CO, GDY W TEKSTACH POJAWIAJĄ SIĘ KRZACZKI?. 54

XXVIII. JAK KONTROLOWAĆ TEKST PODPIĘTY DO REKORDU W SONGBOOKU?. 55

SPOSOBY NA PRZEWIJANIE TEKSTU.. 55

XXIX. JAK ZNALEŹĆ PO NAZWIE DOWOLNY UTWÓR W SONGBOOKU – FUNKCJA SEARCH (ALTERNATYWA DLA SYSTEMU NUMERACYJNEGO)?. 57

XXX. ILE JEST DOSTĘPNYCH REKORDÓW W BAZIE? DANE STATYSTYCZNE Z SONGBOOKA. 59

  • STATYSTYKA DLA STYLU.. 59
  • STATYSTYKA DLA PLIKU MIDI ORAZ MP3. 60

XXXI.      WYKAZ POZOSTAŁYCH ZAGADNIENIEŃ - OFERTA

Jak programować i prawidłowo używać kontrolerów suwakowych w Korgu pa3x/pa4x? (11 stron materiału A4)

I. W JAKICH TRYBACH MOGĄ PRACOWAĆ SUWAKI?. 2

II. JAK ZDJĄĆ BLOKADĘ NA PARAMETRZE SLIDER MODE?. 2

III.SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WSZYSTKICH TRYBÓW PRACY. 3

IV.AKTYWACJA MODUŁU ORGANÓW SUWAKOWYCH HAMMONDA.. 8

V. WERYFIKACJA PARAMETRÓW PRZYPISANYCH POD DANY SUWAK W RAMACH ASSIGN A ORAZ ASSIGN B. 9

VI.JAKIE PARAMETRY MOŻNA PRZYDZIELIĆ DO SUWAKÓW?. 11

Jak nagrywać własne wystąpienia do formatu MIDI oraz MP3 w Korgu pa3xLE? (10 stron materiału A4)

I. ZAPIS DO PLIKU MIDI 2

II. PROCEDURA NAGRYWANIA.. 4

III.PROCEDURA ZAPISU ZAREJESTROWANEGO UTWORU.. 5

IV.ZAPIS DO PLIKU MP3 (NAGRYWANIE WŁASNYCH WYSTĄPIEŃ DO FORMATU MP3). 6

V. JAK ZAPISAĆ ZAREJESTROWANY UTWÓR (NA DYSK/PENDRIVE)?. 8

VI.JAK ODSŁUCHAĆ ZAREJESTROWANY PLIK?

. 9

Jak prawidłowo ładować pojedyncze style oraz sety do Korga pa3x? (5 stron materiału A4)

Jak ustawić harmonizer w Korgu pa3x do pracy z plikami MIDI? - sposób na zczytywanie harmonii z plików MIDI - (13 stron materiału A4) 

I. GLOBALNE USTAWIENIA HARMONIZERA. 1

II.W JAKI SPOSÓB WYBRAĆ ŚCIEŻKĘ STANOWIĄCĄ ŹRÓDŁO HARMONII, KTÓRA WYSYŁANA JEST DO HARMONIZERA WOKALNEGO?. 2

III.W JAKI SPOSÓB ZAPISAĆ NA STAŁE USTAWIENIA POCZYNIONE W ZAKŁADCE GENERAL SETUP (PONIŻSZE OKNO)?. 4

IV.CO W PRZYPADKU, GDY INFORMACJA O HARMONII ZNAJDUJE SIĘ W RÓŻNYCH PLIKACH MIDI NA RÓŻNYCH ŚCIEŻKACH?. 5

V.JAKIE PARAMETRY DECYDUJĄ O POZIOMIE SYGNAŁU MIKROFONU NA WYJŚCIU?. 6

VI.W JAKI SPOSÓB POPRAWNIE USTAWIĆ GLOBALNE PARAMETRY PROCESORA WOKALNEGO?. 9

VII.DODATKOWE INFORMACJE I WSKAZÓWKI DLA KORZYSTAJĄCYCH Z HARMONIZERA   13

Jak korzystać z danych DIRECT w Korgu pa4x oraz pa700/pa1000? (3 strony materiału A4)

.

Jak nagrywać własne wystąpienia do mp3 w korgu pa4x? (9 stron materiału A4) 

I.JAK ZAREJESTROWAĆ UTWÓR Z WOKALEM DO FORMATU MP3?

II.JAK ZAPISAĆ ZAREJESTROWANY UTWÓR (NA DYSK/PENDRIVE)?

III.JAK ODSŁUCHAĆ ZAREJESTROWANY PLIK?

IV.CO, JEŚLI W TRAKCIE REJESTROWANIA SYGNAŁU WOKAL SIĘ NIE NAGRYWA?

V.JAK REJESTROWAĆ SYGNAŁ LINIOWY DO PLIKU MP3 Z URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH?

Jak wysłać wokal na odrebną scieżkę miksera w korgu pa4x? (10 stron materiału A4)

I. JAK SKONFIGUROWAĆ KORGA DO WYSYŁKI SYGNAŁU Z MIKROFONU NA ODRĘBNY KANAŁ MIKSERA?. 2

II. JAK PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ MIKROFON DO INSTRUMENTU?. 5

III.JAKIE PARAMETRY DECYDUJĄ O POZIOMIE SYGNAŁU MIKROFONU NA WYJŚCIU?. 5

IV.W JAKI SPOSÓB POPRAWNIE USTAWIĆ GLOBALNE PARAMETRY PROCESORA WOKALNEGO?

Jak podpinać efekty pod barwy w instrumencie Korg pa4x (rodzaje efektów, zapis itd.) ? (17 stron materiału A4) Pobierz BEZPŁATNIE w formacie PDF

I.JAK DZIELIMY EFEKTY W INSTRUMENCIE?

II.ILE JEDNOCZEŚNIE EFEKTÓW MOŻEMY UŻYWAĆ NA PRAWĄ RĘKĘ?

III.Z CZEGO SKŁADA SIĘ KEYBOARDSET?

IV.GDZIE WPINAMY EFEKTY GLOBALNE?

V.JAK PODZIELONO EFEKTY W INSTRUMENCIE?

VI.JAK USTAWIĆ POZIOM WYSYŁKI DANEJ BARWY NA EFEKTY MASTER?

VII.JAK AKTYWOWAĆ EFEKT INSERTOWY NA WYBANEJ BARWIE?

VIII.JAK ZAPISAĆ WPROWADZONE DO BLOKU EFEKTÓW ZMIANY?

IX.JAK KORZYSTAĆ Z EFEKTÓW W PRZYPADKU STYLI?

X.JAK KOPIOWAĆ EFEKTY POMIĘDZY KANAŁAMI INSERTOWYMI?

Jak tworzyć oraz przywracać kopie zapasowe danych w instrumencie Korg pa4x? (10 stron materiału A4)

I. JAKIE RODZAJE KOPII ZAPASOWYCH WYRÓŻNIAMY?. 2

II. JAK CZĘSTO TWORZYĆ KOPIE ZAPASOWE?. 2

III. JAK POPRAWNIE WYKONAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ DANYCH UŻYTKOWNIKA (KOPIA ZAPASOWA JAKO SET)?. 2

IV. JAK POPRAWNIE WYKONAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ DANYCH UŻYTKOWNIKA (KOPIA ZAPASOWA JAKO BKP)?. 5

V. JAK PRZYWRÓCIĆ KOPIĘ Z PLIKU SET?. 8

VI. JAK PRZYWRÓCIĆ KOPIĘ Z PLIKU BKP?. 9

 

Jak wyswietlać teksty z pliku MIDI na zewnętrznym monitorze korg pa900? (4 strony materiału A4)

Sposoby na zapis zmodyfikowanych ustawień stylu w korgu pa3x Le oraz Ustawienia Sub-Scale (czyli coś dla fanów muzyki rodem z krajów Bałkańskich) (5 stron materiału A4)

Jak w locie dezaktywować 4 ścieżkę w pliku MIDI w Korgu pa900?

Jak zapisać własne STSy (keyboardSETy) do SongBooka w korgu pa700?

jaki sposób poprawnie ustawić globalne parametry procesora wokalnego?

Sposoby na zwiększenie poziomu głośności sygnału przetwarzanego przez Harmonizer wokalny, z mikrofonu wpiętego do instrumentu

Jak edytować zestawy perkusyjne w Korgu pa700?

Jak wycztać dodatkowe presety wokalne do korga pa4x?

Maxx Audio - Korg pa4x Musikant - czyli dodatkowe gotowe ustawienia dla Twojego instrumentu

Jakie typy instrumentalizacji występują w Korgu pa4x? - charakterystyka.

Nagrywanie sygnału zewnętrznego w Fl Studio (z użyciem interfejsu Apollo Tween)

Jak skasować wszystkie sample w korgu pa4x?

Jak usunać komunikat powodujący podmianę barw w pliku MIDI Korg pa700?

Jak podmieniać barwy w plikach midi w korgu pa700?

Jak nagrywać własne wystąpienia do formatu mp3 w korgu pa700?

Jak korzystać z SongBooka w korgu pa3x oraz pa900? (zapis utworów do bazy SongBook, tworzenie setlist i ich edycja, korzystanie z zapisanych list, szybkie przywoływanie utworów w ramach zapisanych list)

Jak kasować pliki z dysku w korgu pa700?

Jak poprawnie skopiować pliki na dysk instrumentu Korg pa700?