0Wielokrotnie spotykam się z pytaniem o to: Jak instalować wtyczki VST pod Fl Studio? Poniżej prezentuję krótki przewodnik obrazujący, co i jak.
Zatem zaczynamy.

Tworzymy na twardym dysku folder, do którego będziemy instalować wszystkie wtyczki (domyślnie jest to folder Program Files na dysku C). Sugeruję utworzenie własnego katalogu – nazwijmy go VSTplugins.
Zalecane jest trzymanie pluginów na partycji innej niż systemowa.

0


 
Większość wtyczek VST (w szczególności te, które znajdziesz w naszym dziale downloads), dostarczane są w postaci spakowanej (zip bądź rar). Ich instalacja sprowadza się jedynie do rozpakowania plików do katalogu VSTplugins (w roli dekompresora doskonale sprawdzą się aplikacje: 7-Zip bądź IZArc)
W przypadku, gdy pliki rozpakujesz na pulpit, przenieś/skopiuj je do katalogu VSTplugins.

0

 
Jeśli pobrany z sieci plugin posiada swój własny instalator (plik wykonywalny EXE), podążaj za instrukcjami, instalatora. Ten w pewnym momencie poprosi o wskazanie docelowej lokalizacji, do której odbędzie się instalacja. Wskazujemy folder VSTplugin.


Po zainstalowaniu wybranych wtyczek otwieramy Fl Studio. Przechodzimy do okna ustawień Options -> File Settings (bądź korzystamy ze skrótu klawiaturowego F10). W sekcji VST plugins extra search folder’ definiujemy domyślny folder z wtyczkami: VSTplugin.


Uwaga: powyższą operację wykonujemy tylko raz. Program zapamięta ścieżkę dostępu.

0


Następnie wybieramy górnego menu Channels -> Add one -> More… celem przywołania okna z listą wszystkich pluginów. Na jej samym dole znajdziemy przycisk ‘Refresh’ – funkcja ta odpowiedzialna jest za odświeżenie listy dostępnych w folderze VSTPlugins wtyczek VST –klikamy a następnie wybieramy z menu ‘Fast scan (recommended)’ – opcja odpowiedzialna jest za szybkie przeskanowanie domyślnego folderu z wtyczkami w poszukiwaniu nowych.

0

Po zakończeniu procesu skanowania wszystkie nowo dodane pluginy (pozycje na liście) będą wyróżnione czerwonym kolorem.

0


To wszystko.
Teraz pozostaje jedynie dwuklik na wskazaną na powyższym screenie pozycję, celem otwarcia danej wtyczki. Jeśli chcesz możesz również dodać dany plugin do ulubionych – w tym celu należy zaptaszkować z lewej strony nazwy „kwadracik” – podświetli się mała ikonka „F” – Favourities – z angielskiego ulubione.

Uwaga w podobny sposób postępujemy z wtyczkami efektowymi, jednakże te wczytujemy z poziomu slotów miksera.