Korg PA bez tajemnicNo i jest pierwsza aktualizacja systemowa dla instrumentu Korg pa5x (z datą kompilacji 24 listopada 2022) wnosząca kilka nowych funkcjonalności i usprawnień, które były zapowiadane we wrześniu. Aktualizacja dostępna jest bezpłatnie i można ją pobrać z poniższego linka przechodząc na stronę producenta.

Przeczytaj również: Korg pa5x pa4x pa3x pa1000 pa700 szkolenie (warsztaty)

korgpa5x OS11 1

Poniżej opis wybranych nowych funkcjonalności oraz usprawnien zaimplementowanych w ramach OS 1.1.0

1. Widok listy plików jako alternatywa dla widoku kafelkowego.

Nowy widok pozwala lepiej zorientować się w plikach dostępnych w poszczególnych folderach. Ten jest bardziej szczegółowy. Daje większe możliwości jeśli chodzi o sortowanie plików. Dla danego typu plików widok można ustawić niezależnie.

korgpa5x OS11 1

2. Łatwiejszy dostęp do miksera

Karta MIXER [1], do której uzyskujemy dostęp z poziomu ekranu głównego, daje możliwość szybkiego przełączenia się do uproszczonego widoku miksera, w ramach którego można:

 • dokonać podmiany brzmień,
 • ustawić poziom głośności ścieżek 
 • rozmieścić instrumenty w panoramie
 • podejrzeć aktywne ścieżki dla poszczególnych ścieżek stylu (bez konieczności przechodzenia do menu miksera)

Klikając w ikonę MIKSERA [2] po prawej stronie okna uzyskujemy dostęp do pełnej jego wersji.

korgpa5x OS11 1

3. Import danych z Korga pa4x

Producent usprawnił funkcję importu danych z modelu pa4x w aspekcie szybkości działania skryptu (nie dotyczy importu danych z SongBooka). Dodatkowo po zakończeniu importu na dysku generowany jest plik tekstowy ImportResultReport.txt, który znaleźć można w katalogu KST.

W pliku tym zapisywane są informacje na temat ewentualnych problemów, które wystąpiły podczas procedury importu a zostały spowodowane przez pierwotne dane.

Poprawnie zakończony import sygnalizowany jest komunikatem jak poniżej:

korgpa5x OS11 1

4. Tryby pracy suwaków: Catch oraz Jump

Aby uniknąć skokowej zmiany poziomów głośności podczas korzystania z suwaków wraz z systemem v1.1.0 zaimplementowano w korgu pa5x możliwość wyboru trybu pracy suwaków:
Catch - wartość będzie się zmieniać w chwili, gdy przekroczona zostanie wartość pierwotna.

Jump - wartość parametru będzie natychmiast ustawiona na zgodną z aktualnym położeniem suwaka

Patrz MENU (sekcja kontrolerów ręcznych)

korgpa5x OS11 1

5. W ramach kontrolerów sekcji MAIN suwak sterujący siłą harmonizacji jednocześnie kontroluje poziomy harmonizacji oraz dublera.

Zmieniono nazwy dla przycisków Harmony/Doublera odprowadzane za włączanie/wyłączanie tychże modułów procesora wokalnego (z zachowaniem pierwotnych funkcjonalności).

korgpa5x OS11 1

6. Rozdzielono parametry: Mic Delay oraz Mic Reverb. W aktualnym kształcie każdym z nich parametrów można sterować niezależnie przy pomocy kontrolerów suwakowych.

7. Dotknięcie nazwy PADu na głównym ekranie nie aktywuje go, a otwiera okno z możliwością przydzielenia innego PADu.

korgpa5x OS11 1

8. Dodano opcję, dzięki której po wciśnięciu przycisku TEMPO LOCK możliwa jest pełna synchronizacja odtwarzanych jednoczenie styli.

9. Do listy parametrów kontrolowanych z poziomu suwaków dodano możliwość przypisania natężenia  głośności odtwarzanego pliku MP3.

9. W menu edycji styli wydzielono odrębną sekcję dla Edytora Perkusji w stylu (Drum Editor).

korgpa5x OS11 1

10. Wprowadzono bliżej nieokreślone poprawki do systemu poprawiające komfort użytkownika.

11. Przeprojektowano niektóre menu użytkownika w związku z nowymi funkcjonalnościami.

12. Dodano możliwość formatowania kart micro SD o pojemności do 1 TB.

13. Wzbogacono sekcję PAD-ów o nową kategorię: SYNTH - poniżej lista dodanych sekwencji/one-shotów.

 1. Synth Rhythm 1
 2. Synth Rhythm 2
 3. Synth Rhythm 3
 4. Synth Rhythm 4
 5. Lead Arpeggio
 6. Solo Arpeggio 1
 7. Solo Arpeggio 2
 8. Synth Filter 1
 9. Synth Filter 2
 10. Sine Arpeggiator
 11. Fat UpBeat
 12. Pad UpBeat
 13. Reso UpBeat
 14. Synth UpBeat
 15. Dark Pad
 16. Bass DigiFilter 1
 17. Bass DigiFilter 2
 18. Panned Synth
 19. Reso Rhythm
 20. Matrix Pad
 21. 80’s Sequence
 22. 5/16 Synth
 23. Electro Sequence
 24. Vintage Sweep

14. Zoptymalizowano system pod kątem szybkości wczytywania styli, plików MIDI oraz danych fabrycznych.

15. Karta Scale/Tuning  została dodana do okna edytora stylu (Style Edit)

Karta Scale/Tuning widoczna jest z poziomu sekcji Style Edit > Element Track Controls i daje możliwość programowania sub-skali dla każdego elementu stylu z osobna.  Sub-skalę można aktywować dla każdej ze ścieżek niezależnie.

korgpa5x OS11 1

16. Wybór dowolnego brzmienia z sekcji Sound automatycznie przywołuje efekty insertowe oraz Master

Do powyższego zadania konieczne jest zaznaczenie opcji Use IFX oraz/lub MFX dostępnych z poziomu menu w prawym górnym rogu przed wyborem danego brzmienia

korgpa5x OS11 1

Wielkość pobieranego pliku: 368 MB (Wielkość po rozpakowaniu: ponad 440 MB)

Link do pliku: https://www.korg.com/us/support/download/manual/0/895/4966/