Korg PA bez tajemnicFormatowanie pendrive to pierwsza czynność jaką należy wykonać, aby ten widoczny był z poziomu Korga pa5x. Instrument korzysta z formatu systemu plików FAT32 zgodnego ze standarem obowiązującm w świecie komputerów.

W jaki sposób prawidłowo sformatować pendrive z poziomu korga pa5x? - o tym w poniższym materiale - zaczynamy:

Umieść pendrive w slocie USB

Naciśnij przycisk FILE

Korg pa5x - finalizer

Wciśnij na ekranie przycisk Drive [1], celem wyświetlenia dostępnych w instrumencie nośników/dysków (ich wykaz widoczny jest z lewej strony)

Wskaż dysk przeznaczony do formatowania, np USB F [2]

Rozwiń menu [3] w prawym górnym rogu

Wybierz Format [4]

Korg pa5x - formating data

Pojawi się okno, z poziomu którego należy wprowadzić nową nazwę (LABEL) dla formatowanego dysku.

Kliknij OK

Korg pa5x - formating data

Pojawią się 2 komunikaty:

  • Pierwszy: The media Korg SD1 will be formatted: are you sure?

Tutaj należy wybrać: YES

  • Drugi komunikat ostrzegający przed wymazniem wszystkich danych jest widoczny na poniższym screenie.

W dosłownym tłumaczeniu. Klikając "YES" sformatujesz zaznaczony nośnik danych. WSZYSTKIE DANE ZOSTANĄ SKASOWANE!. Czy jesteś pewien?

Korg pa5x - formating data

Kliknij YES

Rozpocznie się procedura formatowania. Po jej zakończeniu na ekranie wyświetlony zostanie komunikat z podsumowaniem.

To wszystko. POWODZENIA

Przeczytaj również: Jak aktywować DEMO w korgu pa5x? (Korg pa5x tutorial)