0aNa pokładzie instrumentów serii Korg paX znajdziemy procesor wokalny TC Helicon, który daje możliwość zachowania pełnej kontroli nad brzmieniem śpiewanych partii w trakcie występów na żywo. Procesor wyposażono w najwyżej jakości efekty wokalne (pogłos, echo, efekt hardtune znany z utworów Cher, jak i efekty poszerzające brzmienia – doubler), które dodatkowo kontrolować możemy w czasie rzeczywistym dzięki dostępnym na płycie czołowej potencjometrom oraz przyciskom.

Największą siłą modułu TC-Helicona wbudowanego w Korga pa3x/pa4x jest harmonizer, który w czasie rzeczywistym dodaje dodatkowe głosy harmonii (maksymalnie 4) tym samym kształtując i ubogacając ostatecznie naszą barwę głosu. Harmonizer wokalny współpracuje zarówno z odtwarzanymi utworami MIDI jak i songami odgrywanymi z wykorzystaniem automatycznego modułu aranżera (style)

wczytywanie presetów HC Helicona do Korga pa3x/pa4x

Pracę z procesorem ułatwią gotowe presety wokalne (TC Helicon Vocal presets), których na pokładzie Korga pa4x Musikant znalazło się ponad 120.

Jak zacząć pracę z procesorem wokalnym TC Helicon?

Początkujących użytkowników zachęcam do przejrzenia wszystkich gotowych ustawień, jakie zaoferował producent.

Jak uzyskać dostęp do presetów (Korg pa4x)?

Natychmiastowy dostęp do presetów uzyskujemy wciskając na płycie czołowej przycisk Preset w sekcji Procesora wokalnego

Co gdy gotowe ustawienia przestaną nam wystarczać?

W miarę poznawania możliwości TC Helicona zaczynamy kreować własne ustawienia – tutaj wymagana jest dość spora wiedza (chociażby z uwagi na mnogość dostępnych do edycji parametrów). Możemy również skorzystać z gotowych komercyjnych ustawień, opracowanych przez osoby trzecie. Przykładem takiej oferty jest pakiet Voice Processor Preset firmy Dynamics.

Jak wygląda organizacja presetów wokalnych w Korgu pa4x?

Wszystkie presety TC Helicona podzielono na dwie grupy:

  • Factory – fabryczne ustawienia, w postaci gotowych ustawień (maksymalnie 128 ustawień)
  • User - ustawienia użytkownika np. presety pochodzące ze źródeł zewnętrznych (od osób trzecich/firm itp.)

wczytywanie presetów HC Helicona do Korga pa3x/pa4x

Jak wczytać dodatkowe presety wokalne TC-Helicona do Korga pa3x/p4x? (Uwaga: screeny pochodzą z instrumentu Korg pa4x Musikant – jednakże opisana procedura odnosi się za równo do wersji International jak i modelu Korg pa3x)

„Zakładam, że posiadasz dodatkowe ustawienia (zapisane na dodatkowej pamięci np. pendrive) – uwaga: jeżeli pozyskany pakiet presetów posiada rozszerzenie *.ZIP czy *.RAR, przed ich wczytaniem do instrumenty należy rozpakować taki plik”. Przykładowy preset wokalny, na potrzeby poniższej instrukcji pobieramy z tej lokalizacji.

Wciskamy przycisk Media a następnie wybieramy zakładkę Load. Wskazujemy dysk, na którym znajdują się dodatkowe presety (najczęściej pendrive)

wczytywanie presetów HC Helicona do Korga pa3x/pa4x

wczytywanie presetów HC Helicona do Korga pa3x/pa4x

Wskazujemy plik o z rozszerzeniem *.SET np. bella.SET  i wybieramy Open. Procedurę powtarzamy do póki przycisk Open nie będzie aktywny!

[Uwaga, wciśnięcie na tym poziomie w przycisk Load (z ang. załaduj) spowoduje umieszczenie presetu w komórce zaprogramowanej przez dostawcę ustawienia. Może to doprowadzić do nadpisania istniejących ustawień użytkownika, poza tym nie pozwala na zachowanie porządku.]

wczytywanie presetów HC Helicona do Korga pa3x/pa4x

wczytywanie presetów HC Helicona do Korga pa3x/pa4x

wczytywanie presetów HC Helicona do Korga pa3x/pa4x

Przycisk Load staje się aktywny po zaznaczeniu presetu (preset podświetlony na pomarańczowo).

wczytywanie presetów HC Helicona do Korga pa3x/pa4x

 

Zaznaczamy plik 01:21 Bella i klikamy Load

Naszym oczom ukazuje się okno, jak poniżej:

wczytywanie presetów HC Helicona do Korga pa3x/pa4x

Wciskamy w przycisk Select a następnie wskazujemy komórkę, do której zapisany zostanie preset. Puste komórki oznaczone są jako [---]. W naszym przypadu preset zapisujemy do komórki zlokalizowanej w 5 banku.

wczytywanie presetów HC Helicona do Korga pa3x/pa4x

Wciskamy Exit

wczytywanie presetów HC Helicona do Korga pa3x/pa4x

wracając do okna opisanego nagłówkiem Load, klikamy w przycisk OK...

wczytywanie presetów HC Helicona do Korga pa3x/pa4x

...i potwierdzamy zapis klikając w przycisk YES

wczytywanie presetów HC Helicona do Korga pa3x/pa4x

 

Oto końcowy wynik:

wczytywanie presetów HC Helicona do Korga pa3x/pa4x

Chcąc wczytać kolejne presety powtarzamy powyższą procedurę.

Chciałbyś lepiej poznać możliwości instrumentu Korg pa3x/pa4x? Zapraszam do zapoznania się z ofertą indywidualnego kursu obsługi Korga pa4x/Korga pa3x/Korga pa2x/Korga pa900.