0W poniższym tekście zaprezentuję sposób na zgrywanie materiału z trzech kanałów insertowych - ostatecznym wynikiem będzie obrobiona próbka WAV, którą zapiszemy na dysku komputera. Kiedy już raz uda nam się uzyskać dobrze brzmiące próbki na Kicka (ich źródłem mogą być syntezatory perkusyjne), przychodzi czas na ich zapisanie. Do tego celu wykorzystam wbudowany edytor Edison.

Wpinam wtyczkę Edison w pierwszą wolną ścieżkę insertową miksera. Poniższy screen przedstawia wpiętą w wolny slot wtyczkę (kanał 15 – insert channel 15)

0

Upewnij się, że opcja “On input” została zaznaczona (rejestracja rozpocznie się w chwili, gdy sygnał audio pojawi się na wejściu). Następnie klikamy w przycisk Record –  usytuowany najbardziej na prawo pośród czarnych przycisków (w lewym górnym rogu)

0

 

Sprawdź czy brzmienia, które będą stanowiły bazę beatu są skierowane na właściwy kanał insertowy. Na potrzeby niniejszego tutoriala skierowałem 3 kanały ze step sequencera do kanałów insertowych 1, 2 oraz 3, które to z kolei przekieruję na kanał insertowy 15.

Czynię to przez zaznaczenie dowolnego kanału insertowego w oknie miksera (patrz poniższy screen) a następnie klikając prawym przyciskiem myszy na przełącznik ścieżki wysyłkowej (ścieżka insertowa 15) – chodzi o małą strzałkę powyżej wskaźnika FX (patrz screen):

0

 

Powyższą operację należy wykonać dla każdej pozostałej ścieżki.

Być może zastanawiasz się, dlaczego nie umieściliśmy wtyczki Edison bezpośrednio na kanale Master?

Gdybyśmy tak uczynili, nie mięlibyśmy możliwości kierowania sygnałem wtyczki. Oczywiście taka operacja jest możliwa, jednakże wymagałaby wyciszenia pozostałych kanałów. Dodatkowo musielibyśmy mieć pewność, że nakładane kanały skierowane są na ścieżkę master.

Powróćmy do procedury rejestracji próbki. Po zakończeniu rejestracji sygnału, klikamy przycisk stop.

0

 

Kiedy już udało się nam zarejestrować beat dokonujemy zaznaczenia dokładnie jednego uderzenia. Używając przycisku Play dokonujemy odsłuchu zaznaczonej części.

 

0

Następnie z menu edycyjnego (ikona nożyczek) wybieramy opcję Trim (patrz poniższy screen)

0

Opcja Trim powoduje przycięcie wszystkiego tego, co nie jest zaznaczone. Rezultat działania funkcji poniżej:

0

Teraz wystarczy tylko zapisać przygotowany plik – w tym celu korzystamy z opcji „Save sample as…” (patrz poniższy screen):

0

Wprowadzamy nazwę, I wciskamy zapisz (Save)

0

Celem użycia zarejestrowanej próbki należy ją przeciągnąć na kanał step sequencera. Dla ubogacenia brzmienia wystarczy utworzyć brzmienie warstwowe.