0a

Każdy, kto kiedykolwiek grał na keyboardach marki Casio, wie, że jednym z dostępnych trybów wyzwalania akordów w tych instrumentach jest One Finger - tryb generowania akordów za pomocą jednego palca. Taki, jak i inne tryby znajdują się również w aranżerach Korga (seria Pa). W jaki sposób ustawić dogodny dla siebie tryb rozpoznawania akordów? Jakie tryby rozpoznawania akordów wspiera Korg? Tego dowiesz się z poniższego tekstu.

Aby dokonać dogodnego dla siebie trybu należy przejść do okna, które pozwoli dokonać takiego ustawienia.

Przytrzymując wciśnięty przycisk SHIFT i jednocześnie wciskając przycisk STYLE PLAY otwiera się okno jak poniżej:

korgpa4x_rozpoznawanieakordow

Instrumenty marki korg (seria pa) wspierają 4 tryby rozpoznawania akordów:

One Finger

Opcja dostępna, gdy funkcja SPLIT jest aktywna. W przypadku, gdy opcja SPLIT nie jest aktywna, instrument automatycznie przełączy się na tryb rozpoznawania Fingered 3 Note.

Do stworzenia akordu w ramach opisywanego trybu wystarczy:

1)      Zagranie jednym dźwiękiem lewej ręki – powstanie akord durowy

2)      Zagarnie dwudźwiękiem (dwa kolejne BIAŁE klawisze obok siebie np. C3 + B2 =C7)

3)      Zagarnie dwudźwiękiem (klawisz BIAŁY + klawisz CZARNY na lewo np. C3 + Bb2 = Cmol)

4)      Zagarnie trójdźwiękiem (klawisz funkcji podstawowej + dwa kolejne klawisze na lewo tj. BIAŁY i CZARNY obok siebie np. C3 + B2 + Bb2 = Cmol7)

One Finger Plus

Ten tryb działa tak samo jak powyższy tryb One Finger. Dzięki temu, można zagrać dodatkowo takie akordy, których nie rozpoznaje tryb One Finger

Fingered (1 Note)

Opcja działa, gdy funkcja SPLIT jest aktywna. Akord generowany jest za pomocą jednego klawisza

Gdy opcja SPLIT NIE jest aktywna, akord generowany jest tak jak w trybie Fingered (3 Notes)

Fingered (3 Notes)

Najpopularniejszy tryb, który wymaga wciśnięcia trzech klawiszy, aby mógł powstać akord.

Advanced

Najbardziej zaawansowany tryb. Opcja działa, gdy funkcja SPLIT jest aktywna

Do utworzenia akordu wystarczy jeden, bądź większa ilość dźwięków wciśniętych jednocześnie.

Gdy opcja SPLIT nie jest aktywna, akord generowany jest tak, jak w trybie Fingered
(3 Notes)

Tryb ten pozwala uzyskać najbardziej wymyślne akordy typowe dla muzyki Jazz czy nowoczesnego Popu.

 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą indywidualnego kursu obsługi Korga pa4x/Korga pa3x/Korga pa2x/Korga pa900/Korga pa1000/Korga pa700.