Firma ConcreteFx udostępniła an swoich stronach nowy instrument Vsti - Viper
nastawiony przede wszystkim na produkcję brzmień typu pad, lead, bass
Wersja demo działa przez 10 minut Program w pełnej wersji oferuje 200 brzmień.