2Aby stworzyć marker (znacznik) należy z poziomu playlisty dokonać zaznaczenia odpowiedniej liczby (u nas 4 bary): …skorzystać z kombinacii ALT+T (nastąpi dodanie znacznika na początku zaznaczenia)...

2

...po czym wprowadzić nazwę znacznika:

2

 

Do szybkiego poruszania się między znacznikami służy klawisz kropki (.) na klawiaturze numerycznej.

2

W celu szybkiego zaznaczenia obszaru (patternów) ulokowanych między markerami należy:

  • Ustawić kursor (karetkę) w dowolnym miejscu pomiędzy interesującymi nas znacznikami
  • Skorzystać z kombinacji CTRL+’.’ (kropka na klawiaturze numerycznej)

2

Powyższa lista pozostaje ciągle otwarta, jeżeli chciałbyś ją uzupełnić zachęcam do przedstawienia swoich sposobów pracy na forum.