5Stwórzmy klip automatyki dla dowolnego parametru (na potrzeby powyższej wskazówki wybieramy gałkę głośności kanału w oknie step sequencera: W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na parametr i z menu wybieramy opcję „Create automation clip”.

 

 

5

Narysujmy dowolną krzywą obwiedni.

Dwukrotnie klikając na graficzną interpretację klipu przechodzimy do okna ustawień klipu (Channel settings). Z menu (lewy górny róg) wybieramy “Save channel state as…”:

5

Zachęcam do zapisywania klipów w katalogu “FL Studio \Data\Patches\Channel presets”:

5

Otwieramy okno przeglądarki (browser – skrót F8), po czym rozwijamy drzewo katalogów: Channel presets, a w którym to znajdziesz zapisany wcześniej klip.

Aby z niego skorzystać przeciągnij i upuść go na okno Playlisty

5

Warto zaznaczyć, że w katalogach: “Gates”, “Shapes” czy “Special” znajdziemy szereg gotowych predefiniowanych klipów do natychmiastowego zastosowania.