dancemidiDance MIDI Samples zapowiedział wprowadzenie do sprzedaży kolekcji trzech zestawów brzmień:

  • Project Theadora Sylenth1 Soundset - zaprogramowane przez Garego Flacona Langa presety skierowane na potrzeby komercyjnych produkcji dance, trance czy electro house – w sumie 64 brzmienia typu bas, lead, pad czy brzmienia efektowe. Cena £12.99 (wersja download zawiera dodatkowo materiał w formacie MIDI oraz wav, króry został wykorzystany do przygotowania demonstracyjnych ścieżek).
  • Access Virus TI Soundset – brzmienia zaprogramowane przez firmę Daniel Wray Sound Design - w sumie 128 brzmień typu bas, lead, pad ukierunkowanych na produkcje trancowe oraz progressive & minima. Cena £19.99

Źródło: Dance MIDI Samples