Daniel Stawczyk - RAW brzmienia dla wtyczki Toxic Biohazard Daniel Stawczyk zapowiedział dostępność kolekcji 145 presetów, które składają się na bank brzmień o nazwie RAW. Brzmienia do poprawnej pracy wymagają wtyczki Toxic Biohazard (Image Line). Wszystkie presety poprawnie reagują na komunikaty wysyłane przez kółko modulacji oraz aftertouch. Cena: 23 dolary.