Poniżej zamieszona została lista zmian/ulepszeń, jakie wprowadzone zostały w Fl Studio 7.4 beta (w stosunku do wersji 7.3 beta). Przypominany, iż omawiana wersja wygasa z dniem 15.12.2007 i dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników aplikacji. 
 1. wprowadzono poprawki umożliwiające spokojne nagrywanie sekwencji dłuższych niż kilka minut (EDISON)
 2. dodano nowe narzędzia dla Edisona
 3. dodano możliwość przenoszenia kawałków części pętli perkusyjnych pomiędzy pętlami załadowanymi do oddzielnych modułów Edison
 4. większa dokładność przemieszczania makerów (przytrzmać prawy SHIFT a następnie przeciągnąć znacznik)
 5. nowe narzędzie pozwalające na wysyłanie klipu audio do playlisty (klip automatycznie jest linkowany do kanału miksera, w którym znajduje się EDISON)
 1. zmiana domylnych ustawień przeglądarki
 2. ujednolicono wszystkie ikonki menu (dotyczy buttonów z poziomu, których rozwijane są menu)
 3. zwiększono możliwości związane z nagrywaniem
 4. poprawiono błąd występujący przy stosowaniu opcji szybkiej kwantyzacji.
 5. dodano możliwość renderingu do plików *.OGG
 6. dodano nowy widok widma w panelu monitor
 7. dodano wyświetlanie automatyki w klipach patternowych
 8. poprawiono błąd występujący w bloku arpeggiatora
 9. nowy widok z poziomu Edisona
 10. zmieniono domyślny sterownik audio na ASIO4ALL
 11. dokonano drobnych poprawek w module FPC
 12. dodano możliwość przemieszczania się pomiędzy padami w FPC za pomocą scrola myszki
 13. gdy nagrywamy do piano roll nowo nagrane patterny wstawiane są automatycznie do playlisty jako clipy patternowe
 14. ulepszono Event Editor
 15. poprawiono drobny błąd w Sytrusie
 16. Fruity wrapper: dodano wsparcie dla komunikatów sysex wysyłanych przez plugin

Dodatkowe informacje na stronie: www.flstudio.com