cable guys Na stronie internetowej  CableGuys znajdziemy darmową (będącą jeszcze w fazie beta) wtyczkę Curve...
 • freewarowy syntezator
 • z możliwością rysowania własnych fal
 • zbudowany na bazie 3 oscylatorów
 • posiadający wbudowane 4 LFO.
 • z możliwością grania jednocześnie 128 nutami
 • pozwalający na automatyzację wszystkich parametrów (za wyjątkiem tych znajdujących się na tablicy matrix)
 • z wbudowanym filtrem typu cutoff z rezonansem
 • możliwością wykorzystania LFO do modulacji wysokości oraz obwiedni AHDSR do modulowania odcięcia filtra
 • inne


Znane problemy:

 • wersja beta działa tylko z częśtotliwością próbkowania 44,1 kHz
 • testowany pod aplikacjami: Ableton Live 4.02, Live 5, Live 6 oraz Steinberg SX 2.01
 • ustawienie szybkiej obwiedni powoduje powstawanie tzw. cliknięć
 • wtyczka, do poprawnego działania, wymaga obecności w systemie następujących plików: mfc71.dll, msvcp71.dll, msvcr71.dll