PSP AudioWare - PianoVerb [darmowy pogłos VST] PSP PianoVerb - darmowa wtyczka VST wróciła do oferty firmy PSP Audio. Powrót wyszedł wtyczce na dobre - wprawdzie nie widać żadnych wizualnych zmian, jednak obecna wersja jest w pełni kompatybilna z systemem Mac OS X. Program nadal dystrybuowany jest na licencji freeware, jednakże obecnie wymaga autoryzacji poprzez zarejestrowanie wtyczki na stronie producenta.

Plugin PianoVerb odpowiedzialny jest za reprodukcję specyficznego pogłosu jaki towarzyszy bybrzmienion strun w pianinie. Efekt pogłosu generowany jest w oparciu o 12 parametrów z możliwością ustawienia tłumienia oraz czasu opóźnienia. Każdy z parametrów został dostrojony w zakresie 55 - 103.8 Hz.

Plugin umożliwia transpozycję oktawową w zakresie 12 półtonów, jak również strojenie w zakresie +/-100 centów. Ujemna transpozycja oktawowa powoduje wytworzenie potężnego mniej rezonującego brzmienia podobnego to tego, które generowane jest przez tradycyjne pogłosy, podczas gdy dodatnia transpozycja pozwala uzyskać ożywiony efekt typowy dla harfy.

PSP PianoVerb v 1.7.1 dostępny jest na 32 oraz 64-bitowe wersję Windows oraz Mac OS X w formatach VST, AU and RTAS.

PSP AudioWare - PianoVerb [darmowy pogłos VST]

Źródło: PSP PianoVerb.