Synth1 Soundbanks Pack vol3Do naszego działu downloads (sekcja sound banks) trafił trzeci zestaw darmowych sounbanków (ponad 500 presetów) przeznaczonych dla wtyczki Synth1.

Synth1 Soundbanks Pack vol3