Lg Superwave P8 dodatkowy bank brzmień przeznaczony dla darmowego syntezatora Superwave P8..
Bank w formacie *.FXB jak i samą wtyczkę znajdziesz w naszym dziale download