Nareszcie pojawiła się długo oczekiwana przez wszystkich "szósta" wersja aplikacji Fl Studio. Twórcy aplikacji kazali sobie na nią czekać aż 10 miesięcy. Poniższy tekst ma za zadanie przybliżyć Wam wszystkim co nowego znajdziemy w Fl Studio 6.

  To co wyraźnie rzuca się w oczy, to lekko odświeżony interface - a zwłaszcza wygląd menu kontekstowych, jednak największe zmiany widać spoglądając na okno miksera:

Nowy mikser to przede wszystkim:
 • Przyciski mute dla każdej ścieżki
 • Możliwość zmiany rozmiaru miksera (w jednym oknie możemy zobaczyć wszystkie 64 ścieżki insertowe)
 • Wydłużony graficzny obraz słupków prezentujących aktywność danego kanału
 • Wydłużona "droga", na której działają suwaki (większa dokładność)
 • Dodana możliwość reorganizacji ścieżek w mikserze (za pomocą skrótu Alt + strzałka)
 • Zwiększona elastyczność sekcji routing (w fl 5.0 dolna część miksera)
 • Wprowadzenie możliwości wysyłania sygnału z danej ścieżki insertowej na dowolną ilość ścieżek typu insert oraz send
 • Dodane przyciski odwracające fazę na danym kanale
 • Możliwość odsłuchiwania danego kanału z pominięciem wtyczek efektów
 • Wbudowany plugin PDC (9) niwelujący opóźnienia, jakie wprowadzane są przez niektóre wtyczki (zarówno efektów jak i generatory dzwięku).

 Jeżeli posiadasz klawiaturę multimedialną, to teraz Fl Studio daje Ci możliwość wykorzystania dodatkowych klawiszy :-). I tak przyciskami Play/Pause działają analogicznie jak klawisz spacji. Przyciski FF/RW pozwalają na przejście do następnego makera w playliście o ile te są w niej obecne.


Link all parameters... to opcja, którą znajdziemy w menu okna miksera oraz Fruity wrappera. Powoduje ona otwarcie okna dialogowego, które pozwala nam na zlinkowanie za jednym razem wszystkich parametrów, które daje się automatyzować. Aby tego dokonać należy wybrać dedykowaną opcję z menu a następnie rozpocząć przypisywanie kolejnych paramterów do kolejnych suwaków gałęk , przycisków. Istnieje możliwość pominięcia danego parametru, albo też wyboru z rozwijanej listy konkternego parametru do przypisania.
Aby pominąć przypisanie danego parametru należy użyć przycisku skip. W celu zlinkowania konkretnego parametru należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na (1) i z menu wybrać interesujący nas parametr.

 W Fl Studio 6 znajdziemy odświeżoną wersję przeglądarki (browser). W menu kontekstowym (4) znajdziemy kilka ciekawych opcji; jedną z nich jest: Browser Snapshot - opcja, która zapamiętuje stan drzewa katalogów i pozawala na szybkie jego przywrócenie. W celu zapisania stanu katalogów przeglądarki należy rozwinąć menu (4) a następnie wybrać jeden z czterech slotów (ewentualnie należy posłużyć się skrótami klawiaturowymi - okno przeglądarki musi być aktywne).
 
 • Snap 1 to 4- to banki, które dynamicznie zapamiętują ostatnie ustawienia przeglądarki (oczywiście konieczne jest wybranie danego slotu przy danym stanie, aby ten został zapamiętany).
 • Auto - powoduje automatyczne przejście do miejsca w przeglądarce w danym momencie w zależności od operacji jaką wykonujemy w FL Studio. Np. wywołanie okna miksera otwiera katalog z ustawieniami miksera, linkowanie danej gałki do kontrolera zewnętrznego otwiera katalog project remote control itd.
 • Rename - pozwala na zmianę nazwy banku
 • Frozen - jeżeli na danym slocie zapisany jest konkretny stan rozłożenia drzewa katalogów, to ta opcja chroni ten stan przed jakąkolwiek zmianą.

 Jedną z nowych opcji jest możliwość przeszukiwania zawartości katalogów w przeglądarce pod kątem konkretnych danych, np. danego presetu do Sytrusa. Obecnie fl studio sam odświeża dane jakie znajdują się w katalogach widocznych w przeglądarce. Istnieje również możliwość wyświetlenia/ukrycia rozszerzeń plików, jakie znajdują się w drzewie katalogów.
 

Nowy Fl 6 to także kopalnia nowych wtyczek:
 • DirectWave - uniwersalny i elastyczny sampler
 • EQUO - zaawansowany egualizer graficzny
 • Fruity Delay Bank - zaawansowany plugin delay z 8 bankami
 • Fruity Multiband Compressor - trójpasmowy kompresor stereo z funkcją limitera (ogranicznika)
 • Fruity Squeeze - efekt distortion i jednocześnie filtr
 • Chrome - plugin do wizualizacji, współpracuje z Piano Roll
 • Envelope Controller

Zajrzyjmy teraz do Piano Roll - tutaj także zaszły pewne zmiany, jedną z nich jest pojawienie się sekcji (4) widocznej na zrzucie ekranowym. Pozwala nam ona na rozwinięcie menu, z którego możemy wybrać dane jakie znajdują się w oknie event editor. Teraz wszelkie zdarzenia jakie rysowało się w event editor można narysować w obszarze okna piano roll w jej dolnej części (bardzo wygodne).

Chciałeś niejdnokrotnie wydłużyć czas trwania nuty (komunikatu note on) ? - udawało Ci się, ale musiałeś się nieźle nagimnastykować.
Teraz się to zmieni :-)

Obecnie w piano roll mamy możliwość wydłużenia danej nuty łapiąc za jej lewą krawędź bez zmiany jej położenia w edytorze (w tym celu należy wcisnąć klawisz Caps Lock na klawiaturze multimedialnej, złapać za lewą krawędź i przeciągnąć nutę w lewą stronę). Proste prawda ? Klikając podwójnie prawym klawiszem myszki w dowolnym miejscu w oknie piano roll czy playliście wywołujemy menu kontekstowe.
W menu tools - pojawiły się nowe opcje między innymi: One-click auto recording - która pozwala na natychmiastowe dokonanie nagrania z dowolnego źródła, np. mikrofonu czy gitary - wszystkie nagrane pliki znajdziemy w folderze recorded. Wybór źródła, z którego będziemy nagrywać, dokonujemy z poziomu wejścia (IN) miksera.
Wersja "szósta" to większa wygoda w obsługiwaniu programu za pomocą nowych skrótów klawiszowych czy też za pomocą komunikatów MIDI - czy możliwe zatem jest sprawowanie kontroli nad PlayListą z poziomu klawiszy sterownika MIDI ? - teraz już tak. Aby to jednak było możliwe, konieczne jest dokonanie odpowiednich ustawień w oknie MIDI settings.

Panowie z Image Line przebudowali także okno ustawień programu a dokładnie sekcji MIDI settings. Teraz jest ono bardziej czytelne.

Jeszcze kilka uwag na koniec. FL Studio 6 zostało skompilowane przy użyciu języka Delphi 2005. Czy dzięki temu aplikacja będzie stabilniejsza i szybsza w działaniu ? - czas pokaże !!! Zwiększona została liczba wspieranych przez program zewnętrznych sterowników MIDI. Na tę chwilę są to:

 • Peavey StudioMix
 • Tascam US-428
 • Edirol PCR-30/50
 • Hercules DJ Console
 • Korg MS-20 Controller
 • Korg microKONTROL
 • Korg KONTROL49
 • Alesis Photon X25
 • UF Omnipotent Master Keyboard
 • Frontier Design TranzPort

Nie oznacza to jednak, że pozostałe sterowniki nie mogą współpracować z Fl Studio, wręcz przeciwnie. Obecna wersja posiada liczne błędy, które zostaną poprawione wraz z pojawieniem się wersji 6.0.5 - o czym na pewno poinformuję :-).Niech muzyka będzie z Wami :-)