Konfiguracja aplikacji FL Studio nie jest trudna, pod warunkiem, że wiemy jak i co poustawiać. O tym w jaki sposób szybko przystosować program do wygodnej pracy zapraszam tutaj. Jeśli jednak chciałbyś wiedzieć do czego służą inne ustawienia, i jak jeszcze Fruity Loops może się do Ciebie "dopasować" - koniecznie przeczytaj poniższy tekst.

W tym artykule postaram się omówić prawie wszystkie opcje, które znajdziemy w oknie settings !

  Okno globalnych ustawień w FL Studio otwieramy za pomocą skrótu F10 lub z menu głównego options > MIDI settings.
Okno ustawień podzielone jest na dwie grupy, a te na podgrupy:

 1. System Settings
  • MIDI Settings
  • Audio Settings
  • General Settings
  • File Settings
 2. Project Settings
  • Info settings
  • Generel settings

MIDI settings

 

 

Output Port Mapping (1)

W tym oknie możemy ustawić mapowanie dla wszelkich sterowników MIDI znajdujących się w systemie do odpowiednich portów w FL Studio. Aby tego dokonać należy wybrać z listy sterownik a następnie ustawić odpowiedni numer portu w okienku port number. Jeżeli dany sterownik nie został zmapowany - nie może on zostać użyty w FL Studio. Dzięki temu może on zostać wykorzystany przez inne aplikacje.

 Master Sync Output (2)

Sygnał po przejściu przez master track jest wysyłany do sterownika wybranego w części zaznaczonej na żółto (patrz screen powyżej). Jednak jest to możliwe tylko wtedy, kiedy w panelu głównym w menu options zaptaszkowana jest opcja "Enable MIDI Master Sync".Takie działanie pozwala na synchronizację mastera ze sterownikami zewnętrznymi.

Remote Control Input (2)

 • Remote Control Input - w tym miejscu wybieramy sterownik, który będzie używany przez podłączoną do komputera klawiaturę sterującą.

 •  Control Surface Select (controller type) - generalnie Fl Studio wspiera wszyskie sterwoniki MIDI. Jeżeli jednak posiadasz jeden ze sterowników, szczególnie wspieranych przez Fl Studio (wyszczególnione na liście po rozwinięciu) zaznacz jego nazwę. Jeżeli Twój sterownik nie znajduje się na liście wspieranych przez Fl Studio wybierz opcję "generic controller"

. Auto Accept Controller - aby można było korzystać z tej opcji, konieczne jest włączenie innego ustawienia "auto detect" w oknie: MIDI Remote Control Box. Jeśli włączone, kręcąc gałką zewnętrznego sterownika automatycznie zostaje ona przypisana, jednocześnie okno Remote control settings (po lewej) znika.

Keyboard Input (3)

 •  Link Velocity to - jeśli z listy wybrana jest opcja:
  • none : Fl Studio ignoruje komunikat o szybkości naciśnięcia klawisza wysyłanego z klawiatury sterującej.
  • Velocity : komunikaty o sile naciśnięcia klawisza nie są ignorowane.
  • Filt. cut / Filt. res : mapowane są informacje odnoście odcięcia filtra/rezonansu.
 • Omni Preview MIDI Channel - pozwala na ustawienie kanału, na którym transmitowane będą dane z klawiatury sterującej o naciśnięciu klawisza - każdy klawisz będzie reprezentował jeden kanał w step sequencerze.
 • Playlist Live Mode MIDI Channel - pozwala na ustawienie kanału MIDI, którym przesyłane będą dane odnośnie włączenia czy wyłączenia danego patternu w playliście (przydatne podczas pracy w trybie "Live mode").
 • Generator Muting MIDI Channel - pozwala na ustawienie kanału, na którym będą transmitowane komunikaty mute/unmute na kanałach w step sequencerze.
 • Toggle on Release - niestety do tej pory nie udało mi się rozgryść tej opcji. Wiadomo mi tylko, że jest wykorzystywana w trakcie pracy Fruity loops'a na żywo.W manualu napisali :
  When turned on, instead of switching back to the previous state after a second press, the state will switch back whenever the key is released.
 • Record to Step Sequencer - kiedy włączone, wszystkie nuty będą nagrywane do step sequencera a nie do piano roll.

Audio Settings

 • Output - okienko, w którym wybieramy sterownik, który będzie wykorzystywany na wyjściu. Sterowniki typu DitectSound mają na początku nazwy drivera "DS". Poza tym fruity loops wspiera także sterowniki ASIO i to właśnie te są szczególnie polecane, z tego względu, iż cechuje je lepsza wydajność. Jeśli już musisz używać sterwonika DirectSound, staraj się unikać tych, które mają w nazwie słowo "emulated".
 • Auto Close Device - udostępnia sterownik "Wave output" innym aplikacjom. Jeśli zaznaczone, podczas odtwarzania songa w FL Studio i zminimalizowania programu, będziesz nadal słyszał swój utwór odgrywany przez Fruity Loopsa.

  DirectSound streaming buffer:
Okienko widoczne tylko w przypadku używania sterownika DirectSound.

 • Buffer Length - pozwala na ustawienie wielkości bufora dla sterwonika DirectSound. Im większa wartość tym mniej błędów underruns. Jednocześnie jednak należy liczyć się z dodatkowymi opóźnieniami.
 • Use Polling - technika pozwalająca zarządzać bufforem w przypadku sterowników DirectSound. Dzięki tej opcji możemy znacznie zmniejszyć buffor jednocześnie unikając tzw. "underruns".
 • Use Hardware Buffer - pozwala użyć sprzętowego zabezpieczenia posiadanego przez niektóre karty dzwiękowe, chroniącego przed tzw. "underruns occur".
 • Underruns - pokazuje ilość nieporządanych efektów, które mogą się pojawić podczas pracy w środowisku audio.

  ASIO streaming buffer:
Okienko widoczne tylko w przypadku używania sterownika ASIO.

 • Buffer Length - inforamcja o wielkości buffora. Wartość tylko do odczytu.
 • Clock Source - niektóre karty dzwiękowe posiadają wbudowany swój własny zegar, dzięki któremu lepiej rozwiązane są sprawy związane z synchronizacją.
 • CPU Limit - podczas renderowania utworu z wykorzystaniem sterownika ASIO, wysokie zużycie procesora może przekładać się na nieprawidłowe działanie systemu komputera. Dzięki tej opcji FL Studio kontroluje maksymalne zużycie CPU zapobiegając jednocześnie przed całkowitym zablokoweniam systemu.
 • ASIO Panel - otwiera okno ustawień sterownika Asio.

Plugin output:
Okienko widzialne tylko w przypadku używania FL Studio jako wtyczki Vsti/Dxi albo jako klienta Rewire.

 • Slave Tempo - kiedy włączone, tempo FL Studio jest synchronizowane z tempem hosta, do którego Fl jest podczepiony jako wtyczka.
 • Record Automation - pozwala na nagrywanie automatyki z wykorzystaniem MIDI.

  Mixer:

 • Sample Rate - ustawienie częstotliwości próbkowania, która będzie używana przez mikser.
 • Interpolation - ustawienie parametru interpolacji próbki, która wykorzystywana jest podczas eksportowania pliku do formatu *.mp3/wav:
 • Linear Interpolation - metoda szybka jakość najniższa.
 • 6-point Hermite większa jakość krzywej interpolacyjnej.
 • Sinc (depths 64, 128, 256) najwyższa jakość interpolacji a jednocześnie najwolniejsza metoda. Zalecana podczas ostateczego renderingu.

Uwaga; nie ma potrzeby ustawiania interpolacji, ze względu iż można tego dokonać z poziomu okna ustawień pojawiającego się podczas eksportu utworu do formatu *.mp3 czy też *.wav.

 • Reset Plugins on Transport - zeruje ustawienia pluginów, w momencie kiedy podczas odtwarzania zmieniamy pozycję makera. Z mojego własnego doświadczenia lepiej jest mieć tę opcję nieaktywną.
 • Use Mixer as Playback Position - uaktywnij tę opcję w przypadku, kiedy korzystasz ze sterowników WDM (sterowniki Microsoftu).
 • Preview Mixer Track - pozwala na zmianę tracka (ścieżki) w mikserze, przez którego będzie przechodził ostatecznie zmiksowany sygnał. Domyślnie ten ustawiony jest na "master track".

General settings - w zakładce system • Skin (2) - pozwala na wybór skórki.

System:

 • Associate loop files (3) - pozwala na skojarzenie plików o rozszerzeniu *.FLP znajdujacych się na dysku twardym z programem FL Studio. Te automatycznie można otwierać klikając dwukrotnie klawiszem myszy na dany plik. 
 • Undo History (4) 
 • Maximum Undo Levels - pozwala na określenie maksymalnej liczby kroków undo (liczba ostatnio wykonanych operacji). Im mniejsza liczba tym większa wydajność aplikacji.
 • Undo Knob Tweaks - dzięki aktywowaniu tej opcji możemy również cofać operacje nagranej automatyki. Domyślnie opcja jest nieaktywna.

Miscellaneous (1)

Auto Channel Naming - opcja, która automatycznie nadaje nazwy generatorom umieszczanym w step sequencerze. Jeśli jest to sampler, to kanał automatycznie nazywany jest "sampler". W przypadku, gdy umieszczamy kolejny sampler w step sequencerze FL Studio automatycznie zaczyna je numerować nadając im kolejno nazwy "sampler #1" "sampler #2" itd.
 • Auto Empty Channel Zipping - FL Studio automatycznie pakuje wszystkie puste kanały a rozpakowuje wszystkie niepuste, kiedy przełączamy się pomiędzy patternami. Kanał pusty, to taki, który nie zawiera żadnych nut w piano roll.
 • Show Channel Activity Meters - włącza animację aktywności mierników w step sequencerze, podczas odgrywania nut.
 • Autoselect Linked Modules - i znów mam mały problem w wyjaśnieniem. Poniżej oryginalna treść manuala.
  when turned on, the Mixer window will switch to the assigned mixer track as you focus the different plugin editors *
 • Use of Both Mouse Buttons - kiedy odznaczone, lewy przycisk myszy wykorzystywany jest do zaznaczania i odznaczania dotsów w step sequencerze. W przeciwnym wypadku lewym przyciskiem myszy uaktywniamy dotsy a prawym je usuwamy.
 • Ultrasmooth Visual Feedback - kiedy włączone, FL Studio pozwala na płynną pracę Time makera.
 • Don't Limit Windows to Screen - dotyczy tylko użytkowników wykorzystujących więcej niż jeden monitor. W przypadku jednego manitora - opcja ta powinna być odznaczona.
 • Startup Splash Screen - jeśli wyłączone, FL Studio nie wyświetla podczas startu ekranu z truskawką.
 • Fast Sample Preview - bardzo przydatna opcja, pozwalająca na odsłuchiwanie dużych sampli z poziomu przeglądarki.
 • Peak Meters in DB - This option switches to DB format for the FL Studio peak meters (when the pointer is over the peak meter), as opposed to showing the volume like a percent value (0-100%) .*
 • Show Legacy Precomputed Effects - niektóre opcje w channel settings zostały usunięte w wersji v5.0 albo też zastąpione innymi w stosunku do wersji v4.0. Dzięki tej opcji możesz odkryć te, które zostały "usunięte" i dalej pracować nad swoimi starszymi projektami, w których to wykorzystywałeś te "usunięte" opcje, a tworzyłeś na starszej wersji programu.

File Settings

Pozwala na wskazanie dodatkowych folderów na dysku, które będą widzialne z poziomu przeglądarki (browser), a także na wskazanie miejsca z folderem z wtyczkami (ten będzie przeszukiwany w przypadku zainstalowania nowych instrumentów wtyczkowych czy też efektów vst).

General settings - w zakładce project  Time Signature

 • Bar Length - pozwala na ustawienie liczby beatów składających się na jeden bar. W step sequencerze, dla każdego patternu możliwe jest własnoręczne ustawienie liczby beatów (maksymalnie 16).
 • Beat Length - pozwala na określenie liczby kroków stanowiących jeden beat. W FL Studio standardowo tempo zsynchronizowane jest z beatem.
 • Timebase (PPQ) - im wyższa wartość, tym większa dokładność pracy w oknie events. Jednakże wiąże to się również z większym zużyciem procesora.

Audio

 • Circular Panning Law - jeśli zaznaczone, FL Studio używa tzw. panoramowania okrągłego, w przeciwnym wypadku jest to panoramowanie piramidalne.

Info settings

 • Title - tutaj wpisz tytuł swojego utworu.
 • Genre - gatunek utworu.
 • Author - nazwa kompozytowa (czyli Twoja).
 • Info - czyli dodatkowe informacje o utworze. Okienko to wspiera format typu RTF co oznacza, że możesz tutaj wkleić dane z dokumentu RFT a formatowanie, kolor czcionki czy np. sama czcionka zostaną zachowane.
 • URL - tutaj wpisz adres swojej strony czy też adres e-mail.
 • Show it on Open - jeśli zaznaczone, podczas otwierania projektu zobaczysz okienko z informacjami na temat Twojego projektu (zobacz dział FL FAQ).

Poniższy screen prezentuje przykładowe okno "info settings".

Autor: Pietia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody właściciela zabronione.