Program Fl Studio dostarczany jest wraz z licznymi efektami własnymi (wtyczki w formacie natywnym), które możemy otwierać tylko z poziomu miksera. Wszystkie wtyczki efektów posiadają własne predefiniowane ustawienia.

W tym artykule postaram się przybliżyć jakie to efekty znajdziemy w Fl Studio i jak je można wykorzystać oraz za co odpowiedzialne są poszczególne gałki, suwaki.

Fruity Band Eq

jak nazwa sugeruje jest to 7 pasmowy equalizer widma (cechuje go niskie zużycie mocy procesora). Kręcąc gałką w lewo zmniejszamy, a w prawo - zwiększamy głośność częstotliwości poszczególnych pasm.

Fruity Balance

służy do równoważenia dzwięku między kanałami lewy - prawy.

Fruity Bass Boost

służy do uwydatniania niskich tonów.

Fruity Big Clock

plugin wyświetla czas w czasie rzeczywistym w formacie Bar:Beat:tick (kostka:rytm:tykanie) oraz w formacie Minuta:sekunda: setna sekundy. Opcjonalnie plugin może również wyświetlać czas utworu w formacie bar :Beat:tick (kostka:rytm:tykanie). To na jakiej ścieżce w mikserze znajdzie się Big clock nie ma najmniejszego znaczenia.

Fruity Blood Overdrive

to efekt mający na celu zniekształcanie dzwięku. Dzięki niemu jesteśmy w stanie uzyskać dzwięk zarówno miękki jak i twardy. Szczególnie dobrze jest go podpinać pod gitarę.

Kilka porad:

Jeśli sygnał wyjściowy jest za głośny nie redukuj sygnału wejściowego na wtyczkę, zamiast tego zmniejsz wartość parametru POST Gain (w przeciwnym wypadku usuniesz całkowicie efekt przesterowania). Stosowany w celu poprawy miksów, czasami dawany na mastera.

Fruity Center

usuwa składową DC w czasie rzeczywistym. Wtyczka ta jest szczególnie użyteczna w przypadku pluginów, które generują składową DC np. Ts404.

Fruity dB Meter

to wtyczka, za pomocą której możemy dokonać pomiaru sygnału wyjściowego. Ten teoretycznie nie powinien przekraczać "zera" (jednostką pomiaru jest decybel. Sygnały większe niż dB są sygnalizowane przez wskaźnik kolorem pomarańczowym (czerwonym). Aby zobaczyć jaka jest dokładna wartość w dB należy przytrzymać kursor myszy na wskaźniku. Prawym przyciskiem myszy resetujemy maksymalne wskazania.

Fruity Fast Dist

to efekt mający na celu przesterowanie dzwięku, taki sam znajdziemy wbudowany w Ts404.

  Parametry:

 • Preamp wheel (PRE) - przedwzmacniacz wzmacniający bądź osłabiający sygnał zamin ten zostanie przesterowany.
 • Threshold wheel (THRES) - pozwala na wybór częstotliwości, które będą przesterowane.
 • A/B switch - przełącznik, za pomocą którego możemy wybrać między dwoma typami efektu przesterowania.
 • Mix wheel (MIX) - dzięki tej gałce możliwe jest miksowanie dzwięku przesterowanego z nieprzesterowanym. Maksymalne przekręcenie gałki w prawo - uzyskujemy dzwięk wyłącznie przesterowany.
 • Post Gain wheel (POST) - zbyt mocne przesterowanie dzwięku powoduje, iż sygnał wyjściowy jest zbyt głośny. Za pomocą tej gałki możesz zredukować głośność sygnału.

Fruity Flangus

wzbogaci Twoje miksy w panoramę stereo, doda efekt typu Flange.
Parametry;

 • Order (ORD) - pozwala na ustawienie liczby efektów typu flanger.
 • Depth (DEPTH) - kontrola głębookości działania efektu.
 • Speed (SPD) - kontrola szybkośći oscylatora pitch.
 • Delay (DEL) - pozwala na zastosowanie różnej ilości opóźnień na każdy "stos flengerów".
 • Spread (SPRD) - każdy flanger działa z różną szybkością czy głębokością. Zwiększając parametr SPRED zwiększamy zasięg działąnia efektu w zadanym zakresie.
 • Stereo Cross (CROSS) - pozwala na krzyżowanie wejściowych sygnałów audio pomiędzy lewym i prawym kanałem.
 • Dry - pozwala na określenie ilości łączonych sygnałów wejściowych i wyjściowych audio.
 • Wet - pozwala na określenie ilości łączonych sygnałów wyjściowych audio.

Fruity Reverb

jeden z najczęściej wykorzystywanych w muzyce efektów - pogłos.
Parametry;

 • Low Cut - pozwala na określenie odcięcia niskich częstotliwości. Najczęściej używa się w celu wyeliminowania niskich częstotliwości. Przykład; nakładając efekt na perkusję możemy osłabić "dudnienie" poprzez zmniejszenie niskich częstotliwości. Ustawienie gałki na wartości minimalnej pozwala na całkowite wyeliminowanie "dudnienia".
 • High Cut - pozwala na odcięcie wysokich częstotliwości z sygnału wejściowego.
 • Predelay - pozwala na sprawowanie kontroli nad czasem opóźnienia pomiędzy sygnałem wejściowym a sygnałem, który przeszedł przez efekt. Stosować w przypadku małych pomieszczeń... w większych pomieszczeniach watrość ta również powinna być odpowiednio większa.
 • Room Size - pozwala na ustalenie wymiarów wirtualnego pokoju, w którym wytwarzany jest efekt pogłosu. W przypadku krótkich pogłosów - należy ustawić małe wartości parametru i vice wersa.
 • Diffusion (roszproszenie) - pozwala na sprawowanie kontroli nad odbijajającym się dzwiękiem o ściany wirtualnego pokoju. Mała wartość - to małe odbicia (małe echo). Im większa wartość diffusion - tym uzyskujemy dzwięk bardziej przestrzenny.
 • Color - pozwala na określenie czasu opóźnienia niskich częstotliwości sygnału.
 • Decay - pozwala na sprawowanie kontroli nad czasem opóźnienia pogłosu.
 • High Damping - powoduje tłumienie dzwięku a jednocześnie jego ocieplanie.
 • Dry - uzyskanie suchego sygnału wyjściowego.
 • Reverb - uzyskanie mokrego sygnału wyjściowego.

Fruity Soft Clipper

to ogranicznik filtra. Pozwala na uniknięcie efektu "click" na wejściu sygnału.
Parametry

 • Threshold (THRES) - ustawienie progu głośności powyżej którego wtyczka będzie kompresowałą sygnał.
 • Post Gain (POST) - ustawienie ogólnej głośności po zastosowaniu kompresji.
 • Output Meter - wyświetla wyjściowy poziom sygnału.

Fruity Phase Inverter

wtyczka odpowiedzialna za odwrócenie frazy między kanałami - co daje efekt podobny do "surround".

Fruity Fast LP

to filtr dolno przepustowy. Cechuje go niskie zużycie zasobów CPU stąd też nadaje się do automatyzacji.
Parametry

 • Cutoff - ustawienie parametru odcięcia filtra.
 • Resonance - ustawienie rezonansu filtra.

Fruity Flanger

 • Delay - pozwala na ustawienie minimalnego opóźnienia. Zakres od 0 do 20 milisekund.
 • Depth - pozwala na ustawienie zakresu działania flangera. Opóźnienie w działaniu flangera będzie przemiatane między opóźnieniem a opóźnieniem zsumowanym z głębokością. Usatienie dla tego parametru dużych wartości powoduje przyczynia się do powstawania efektu "ciężkiej modulacji".
 • Rate - tempo modulacji flengera. Zakres od 0 do 5 Hz.
 • Phase - kontrola panonoramy stereo.
 • Damp - pozwala na osłabienie wysokich częstotliwości sygnału na wyjściu.
 • Shape - określenie kształtu krzywej LFO. Mamy możliwość wyboru między trójkątem a sinusoidą.
 • Feed - ustalenie liczby sprzężeń sygnału. Zakres: 0 to 100 %.
 • Invert Feedback / Invert Wet - przełącznik sygnału. Zmiksowanie sygnału oryginalnego z jego odwróconą wersją prowadzi do powstania efektu flanger. Jeśli oba przełączniki są w pozycji off wtedy uzyskujemy efekt podobny bardziej do chorusa niż flangera. Zakres działania włączone/wyłączone.
 • Dry / Wet / Cross - trzy gałki odpowiedzialne za sygnał wyjściowy. Dry - to sygnał oryginalny, wet sygnał z narzuconym efektem i cross to invertowana wersja sygnału wet.

Fruity Free Filter

 • Type - wybór filtra : low pass, band pass, high pass, notch, low shelf, peaking EQ & high shelf.
 • Freq - częstotliwość cutoff/bandpass/bandcut.
 • Q - Posiada różne znaczenie w zależności od filtra, który zastosujemy. "Q" oznacza jakość filtra.
 • Gain - dotyczy tylko "peaking EQ" odpowiedzialny za wzmocnienie.

Fruity Filter

 • Cutoff Freq - ustawienie częstotliwości odcięcia.
 • Resonance - pozwala na zwiększenie częstotliwości odcięcia.
 • Low Pass - Filtr pozostawiający w miksie tylko niskie cząstotliwości
 • Band Pass - Filtr pozostawiający w miksie tylko średnie cząstotliwości
 • High Pass - Filtr pozostawiający w miksie tylko wysokie cząstotliwości

Fruity Mute

Prosty plugin pozwalający na nagrywanie ciszy w Fl Studio.

 • Mute - włącznyk/wyłącznik .
 • Channel - pozwala na wybór kanału który ma byś wyciszony (lewy bądź prawy) albo oba na raz.

Fruity Phaser

 • Sweep Frequency - ustawienie częstotliwości LFO który sprawuje kontrolę nad Phraserem.
 • Min and Max Depth - sprawowanie kontroli nad zakresem działąnia phrasera.
 • Frequency range - ustawienie zakresu częstotliwoścji dla "paramertu "sweep Frequency".
 • Stereo - pozwala na kontrolę szerokości panoramy stereo.
 • Stages - Stages controls the number of phasing stages. Old stompbox phasers usually have 4 or 6 stages, but this digital equivalent can have up to 23 stages. As the number of stages rises, the effect becomes more aggressive and more pronounced.
 • Feedback - ustalenie ilości signałów wysyłanych do phrasera.
 • Dry-Wet - ustalenie Sets the mixture of processed and non-processed sound.
 • Out-Gain - ustawienie dodatkowego wzmocnienia dla sygnału opuszczającego efekt.

Fruity Spectroman

to analizator widma - można wstawić go w ścieżkę, której widmo pragniesz analizować.

Fruity Chorus

 • Delay - ustawienie opóźnienia dla flangera.
 • Depth - kontrola zakresu działania efektu flanger. Im większa wartość tym większa modulacja.
 • Stereo - służy do porzerzania obrazu stereo.
 • LFO 1 Freq / LFO 2 Freq / LFO 2 Freq - wybór szybkości modulacji.
 • LFO 1 Wave / LFO 2 Wave / LFO 3 Wave - wybór kształtu fali dla LFO.
 • Cross Type - definiowanie częstotliwości na jakich plugin będzie pracował. HP - przetwarza tylko wysokie częstotliwości a LP - niskie.
 • Cross Cutoff - częstotliwość odcięcia filtra typu cross-over.
 • Wet Only - jeśli używasz efektu chorus na ścieżce wysyłkowej, należy włączyć ten parametr.

Fruity Compressor

 • Threshold - ustawienie parametru progu (zakres od 0.0 do -60.0 dB). Kiedy zakres progu zostanie osiągnięty, następuje włączenie kompresji, która powoduje redukcję przyrostu sygnału wejściowego w stosunku do ustawień parametrów; Ratio, Attack, i Release.
 • Ratio - sprawowanie kontroli nad wielkością kompresji sygnału. Wyrażony wielkościami liczbowymi stosunek oznacza różicę pomiędzy sygnałem wejściowym i wyjściowym, tzn jak bardzo sygnał powyżej poziomu progu będzie kompresowany. Przykład; stosunek 4 :1 oznacza, że gdy poziom sygnału wejściowego wzrośnie o 4 dB, wtedy poziom sygnału wyjściowego wzrośnie o 1 dB powyżej poziomu progu.
 • Gain - pozwala na dodanie bądź odjęcie pewnej ilości wzmocnienia do sygnału wyjściowego, który jest kompresowany. Zakres działania; 30.0 do -30.0.
 • Attack - sprawowanie kontroli nad czasem, który jest potrzebny do osiągnięcia całkowitej kompersji. Ustawienie małej wartości powoduje, że kompresja będzie bardziej bądź mniej natychmiastowa. Im mniejszej wartości parametru użyjemy, tym kompresja będzie narastać stopniowo. Zakres działania; 0- 400 ms.
 • Release - parametr za pomocą którego określamy czas jaki potrzebny jest kompresorowi do powrotu do stanu braku aktywności, po tym jak poziom sygnału obniżył się poniżej progu. Małe wartości parametru powodują, że kompresja jest bardziej elastyczna, ale jednocześnie powoduje szybkie zmiany, które mogą wywołać efekt pompowania. Dłuższe czasy - to sygnał mniej przesterowany, ale jednocześnie trudno jest wtedy skompresować cały materiałze względu na małe różnice w poziomie sygnału, które będą ignorowane.
 • Type - regulacja parametru kolana i TCR. DO wyboru mamy następujące wartości; Hard, Medium, Vintage, Soft, Hard/R, Medium/R, Vintage/R, Soft/R. Ustawienie wartości hard powoduje, że kompresja następuje natychmiast po tym , jak przekroczony zostanie poziom progu, podczas gdy ustawienie wartości soft powoduje, że stopień kompresji stopniowo stosowany jest do sygnału.

fruity compressor

Fruity Delay

plugin wprowadzający opóźnienie do dzwięku bardzo dobrze nadaje się do automatyzacji.
Parametry

 • Cutoff - ustawienie częstotliwości odcięcia dla filtra dolno-przepustowego przez który przechodzi sygnał echa.
 • Feedback - ustawienie głośności echa. Jeśli wartość tę ustawimy na maximum wtedy ech wsteczne nigdy nie będzie się kończyło - będzie ciągle słyszalne.
 • Input - ustawienie poziomu głośności sygnału wejściowego.
 • Mode - pozwala wybrać odpowiedni tryb pracy dla filtra delay. "Normal" przetwarza stereofoniczny sygnał nie wprowadzając do niego żadnych dodatkowych zmian. "Inv Stereo" przemiata sygnałem echa z lwego do prawego kanału (tylko w jedną stronę) . "Ping Pong" przemiata sygnałem echa z kanału lewego do prawego i z powrotem.
 • Steps - określenie czasu pomiędzy każdym echem.
 • Tempo - pozwala na ręczne ustawienie tempa w oparciu o które będzie powstawać echo.

uwagi;

 • Kiedy zamierzasz użyć wtyczki Fruity delay na Ts404 - dobrze jest zastosować dodatkowy efekt - Fruity center - usuwający składową DC.
 • W przypadku automatyzacji opóźnienie się "rozpada". Wynika to z ograniczeń silnika linii opóźniającej.

fruity delay

Fruity Delay 2

to zaawansowana wersja efektu Fruity Delay z dodatkowymi możliwościami jak kontrola panoramy czy offset stereo dla sygnału wyjściowego.

Input Section (1)
Regulacja głośności i panoramy.

 • Panning wheel (PAN) - ustawienie panoramy sygnału wyjściowego.
 • Volume wheel (VOL) - ustawienie głośności sygnału wyjściowego.

Time Section (3)
Ustaawienia związane z efektem delay.

 • Time wheel (TIME) - ustawienie czasu opóźnienia (czas pomiędzy echem a sprzężeniem). Ustawienie oparte jest na pomiaże tempa utworu. This setting is tempo based. Jeśli czas opóźnienia chcesz ustawić w zależności od liczby kroków kliknij na gałkę "kontrekstowym myszki" i wybierz odpowiednią wartość z podmenu Set.

 • Stereo Offset wheel (OFS) - ustawienie tzw. "time offset" dla lewego i prawego kanału. Dzięki temu panorama stereo jest bogatsza.

Feedback Section (2)
Ustawienia związane ze wstecznym echo.

 

 • Normal/Inverted/Ping Pong - Normal - dane stereo zgodne z sygnałem wejściowym są zachowane Inverted ; powoduje przełączanie sprzężenia pomiędzy lewy i prawy kanał. tzn jeśli sygnał wejściowy jest panoramowany na na prawy kanał to sprzężenie będzie panoramowane na kanał lewy. Ping Pong mod ten pracuje podobnie do modu Inverted z tą różnicą , że sprzężenia następują znacznie gwałtownie i wytwarza się taki efekt ping-ponga.
 • Volume wheel (VOL) - ustawienie głośności echa wstecznego. Jeśli watrość tę ustawimy na maximum wtedy ech wsteczne nigdy nie będzie się kończyło - będzie ciągle słyszalne. Minimalne ustawienie spowoduje całkowite usunięcie echa wstecznego.
 • Cutoff wheel (CUT) - ustawienie częstotliwości odcięcia filtra dla echa wstecznego.

Dry Section (4)
W tej sekcji znajdziemy tylko jedną gałkę odpowiedzialną za ustawienie głośności zmiksowanego przez wtyczkę sygnału.

Fruity Stereo Enhancer

wtyczka na którą składają się filtry i procesory, które pozwalają na wzbogacenie panoramy stereo sygnału wejściowego. Szczególnie polecany w przypadku padów.

Parametry:

 • Stereo Separation wheel (STEREO SEP) - pozwala na zwiększenie bądź zmniejszenie podziału sygnału pomiędzy oba kanały (lewy i prawy). Efektu nie zaobserwujemy w przypadku sygnału mono.
 • PRE/POST switch - przełącznik, za pomocą którego określa się czy tzw. "offset effect" ma zostać zastosowany przed czy po przejściu sygnału przez inne filtry wtyczki.
 • Invert switch - pozwala na odwrócenie sygnału audio. Ustawienie NONE dezaktywuje tę opcję.Ustawienie LEFT pozwala na odwrócenie fazy w lewym, a RIGHT w prawym kanale audio.
 • Panning wheel (PAN) - pozwala na ustawienie panoramy sygnału wyjściowego.
 • Volume wheel (VOL) - pozwala na ustawienie głośności sygnału wyjściowego co związane jest z faktem, że w niektórych przypadkach działanie filtra może powodować zwiększanie bądź zmniejszanie głośności na wyjściu.

Fruity Parametric EQ

to 7-zakresowy analizator widma pozwalający na dostosowanie częstotliwości i szerokości każdego z pasm.

parametry:

 1. wybór filtra (peaking, low shelf, high shelf itd.).
 2. ustawienie poziomu dla poszczególnych pasm .
 3. to pokrętło pozwala na dostosowanie częstotliwości poszczególnych pasm.
 4. ustawienie szerokości przedziału obejmującego dane pasmo.
   

Fruity Vocoder

to zaawansowany efekt pracujący w czasie rzeczywistym. Pozwala na stworzenie efektu "mówiącego syntezatora".

W tej wersji pluginu domyślnie lewy kanał zarezerwowany jest dla sygnału pochodzącego z syntezatora, a prawy dla sygnału, którego źródłem jest wokal. Wokoder może przetwarzać jedynie ścieżki wokalne nagrane w mono.