Rob Papen Rob Papen zaktualizował wtyczkę  BLUE Obecna wersja  v1.7, to przede wszystkim praca w trybie Unison, system Chord memory, dodany kompresor (blok efektów) oraz  400 nowych brzmień.
blue

Najciekawsze zmiany:

  • ulepszono silnik audio, zmniejszono zużycie procesora
  • usprawniono działanie obwiedni
  • dodano dwa nowe efekty: ensemble oraz kompresor
  • zwiększono zakresy modulacyjne efektów chorus oraz flanger
  • dodano możliwość stosowania kilku komend w obszarze bloku efektów: kopiowanie, wklejanie itp.
  • system chord memory (praca w czterech trybach)
  • Tryb Unison
  • 16-krotny oversampling
  • ponad 400 nowych presetów wykorzystujących wprowadzone ulepszenia (łącznie do dyspozycji właściciel wtyczki posiada 66 banków - 1700 brzmień).
Dodatkowe informacje: http://www.robpapen.com/