mordartt Modartt zaktualizował wtyczkę Pianoteq. do wersji 2.2
  Zmiany:
  • dodano nowy preset: C2 chamber
  • dodano rezonansu do nut odgrywanych na sucho (bez korzystania z pedału Sustain). Rezonans odczuwalny podczas gry  akordami straccato brzmieniem C2 chamber
  • poprawiono brzmienie C2 concert
  • dodano kilka dodatkowych skrótów
pianoteq