Firma Wusikstation zaktualizował do wersji v3.0.9e wtyczkę Wusic.

Zmiany:
  • poprawiono współpracę wtyczki z programem SONAR 5 oraz 6, które traciły zapisane brzmienia przy powtórnym załadowaniu projektu
  • Poprawiono problem z instalatorem wersji Wusicstation Fx