0aW poniższym poradniku, krok po kroku prezentuję procedurę aktualizacji systemu operacyjnego dla instrumentu Korg pa4x. Poniższy poradnik ma zastosowanie przy aktualizacji systemu do wydania 2.0

Sprawdź koniecznie: Korg pa4x v2.0 OS - nowy system operacyjny dla Korga (szczegółowe informacje)

Zanim przejdziemy do szczegółowego opisu procesu aktualizacji systemu do instrumentu, kilka uwag:

  • Najświeższy system zawsze znajdziesz na stronie: www.korg.com
  • Aktualizując system operacyjny wprowadzamy zmiany, które uwzględnione zostały w ramach wcześniejszych aktualizacji (czyli np. można wykonać aktualizację Osa z wersji 1.2.1 do wersji 2.0, choć po drodze było jeszcze wydanie 1.2.4).
  • Proces ładowania aktualizacji może potrwać nawet do 40 minut. W tym czasie, do zakończenia operacji nie wolno wyłączać instrumentu.
  • Ładowanie nowego wydania systemu wymazuje dane użytkownika (User data) oraz wprowadza modyfikacje do fabrycznej zawartości.
  • Przed rozpoczęciem procedury aktualizacji należy zapisać wszystkie dane użytkownika korzystając z procedury Media > Save All. W żadnym wypadu nie należy korzystać z opcji Full Resource Backup!

Przechodzimy do samej procedury aktualizacji systemu:

Jeśli instrument jest włączony – wyłączamy go. Następnie trzymając wciśnięty przycisk INTRO1 uruchamiamy instrument przyciskiem POWER.

Przycisk INTRO1 trzymamy wciśnięty do momentu pojawienia się panelu kalibracji (poniższy screen). Jest to jednocześnie sygnał potwierdzający rozpoczęcie procedury ładowania systemu. Kalibrujemy ekran dotykając czerwonego krzyżyka w miejscach, w których pojawia się on na ekranie.

korg pa4x tutorial

Po zakończonej kalibracji instrument poprosi nas o wskazanie plików z rozszerzeniem .pkg albo .upd. Pliki na źródłowym nośniku (pendrive) po pobraniu powinny być wcześniej rozpakowane! Plik systemu podzielono na kilka części nazywając je odpowiednio: FILENAME.PKG.001, FILENAME.PKG.OO2… itd.). Wszystkie koniecznie muszą być zamieszczone w tym samym folderze.

Procedurę ładowania rozpoczynamy poprzez wskazanie pliku FILENAME.PKG.001.

Wciskając przycisk SELECT na ekranie rozpoczynamy procedurę ładowania systemu. W tym czasie instrument rozpocznie proces weryfikacji pliku aktualizacji (ten może zająć kilka minut).

korg pa4x tutorial

Po zakończonej weryfikacji naszym oczom ukazuje się okno jak poniżej:

korg pa4x tutorial

Wybieramy Format & Reset i potwierdzamy klikając OK.

Uwaga: Potwierdzenie jest równoznaczne z wymazaniem wszystkich danych znajdujących się w pamięci wewnętrznej.

korg pa4x tutorial

W trakcie ładowania systemu widoczny jest pasek postępu. Sam proces może potrwać do 40 minut.

korg pa4x tutorial

Po zakończeniu procedury aktualizacji na ekranie ujrzymy wiadomość “System Update Completed”. W tym momencie należy zrestartować instrument (wyłączyć i włączyć ponownie używając przycisku POWER).

korg pa4x tutorial

Proces pierwszego uruchomienia również trwa dość długo.

Powodzenia!

Chciałbyś lepiej poznać możliwości instrumentu Korg pa3x/pa4x? Zapraszam do zapoznania się z ofertą indywidualnego kursu obsługi Korga pa4x/Korga pa3x/Korga pa2x/Korga pa900.