0aSongBook to najważniejsza funkcja, którą wspiera cała seria Korga Pa. Umożliwia ona zapanowanie nad materiałem wykorzystywanym podczas występów / imprez (wesela, imprezy plenerowe, 18-tki itp.).

Dane w nim zawarte mogą opierać się o:

  • gotowe utwory (midi, mp3)
  • style (pliki z rozszerzeniem stl.)

wczytywanie presetów HC Helicona do Korga pa3x/pa4x

Każdy taki wpis może zawierać informacje o:

  • tytule
  • artyście
  • gatunku
  • tempie
  • metrum
  • presecie wokalnym harmonizera TC-Helicon
  • transpozycji
  • ustawienia synchronicznego startu/stopu itd.

Z każdym wpisem można skojarzyć plik tekstowy TXT zawierający słowa piosenki, a które wyświetlone zostaną na wyświetlaczu (niezależnie od tekstu zagnieżdżonego w pliku MIDI czy pliku MP3-CTG).

Songbook sprawia, że jednym kliknięciem przywołasz wszystkie niezbędne ustawienia, pozwalające na odegranie konkretnego utworu.

Istnieje możliwość dodawania własnych wpisów jak i edytowania już istniejących.

Dodatkowo, aby jeszcze łatwiej odnaleźć się w gąszczu rekordów, Songbook pozwala na tworzenie List, stanowiących zbiór wyselekcjonowanych wpisów z bazy.
Poszczególne wpisy możemy przywoływać za pomocą dedykowanych 12 przycisków (procedura dotyczy Korga pa4x).

Czy jesteś gotowy na poznanie pełnych możliwości SongBooka? Zapraszam do zapoznania się z ofertą indywidualnego kursu obsługi Korga pa4x/Korga pa3x/Korga pa2x/Korga pa900.