0a Podczas przenoszenia danych z Korga pa3x do Korga 4x należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Progarmy Performance oraz STSy zostaną poddane konwersji do setów Keyboards Set
  • Z uwagi na pewne zmiany w lokalizacji wybranych styli fabrycznych konieczne będzie ręczne poprawienie wybranych wpisów z poziomu SongBooka bądź z wykorzystaniem edytora SongBook
  • Podczas ładowania styli do banków brzmień, wczytane zostaną wszystkie banki od 1 do 10. W korgu pa4x ilość banków jest mniejsza jednaże ilość dostępnych w nich komórek została rozszerzona (brakujece style należy załadować pojedynczo do pustych komórek)
  • Podczas ładowania programów Perormance - uda się załadować jedynie 11 banków. W korgu pa4x ilość banków na zestawy Keyboards Set jest mniejsza jednaże ilość dostępnych w nich komórek została rozszerzona (pozostałe programy Performance należy załadować pojedynczo do pustych komórek)
  • Z uwagi na inną liczbę dostępnych kanałów insertowych oraz master w korgu pa4x wybrane style mogą brzmieć inaczej
  • Wszystkie presety wokalne wykorzystujace możliwości harmonii w plikach mp3 audio zostaną zresetowane
  • Skompresowane sample użytkownika, których wielokość przekracza 200 MB nie zostaną wczytane! - Korg pa4x posiada 400 MB pamięci na próbki nieskompresowane.
  • Ustawienia Global Settings nie zostaną załadowane. 

0

Chciałbyś lepiej poznać możliwości instrumentu Korg pa34/pa4x? Zapraszam do zapoznania się z ofertą indywidualnego kursu obsługi Korga pa4x/Korga pa3x/Korga pa2x/Korga pa900.