Image Line - fl studio 20FL STUDIO 20.6.1 to kolejna odsłona najbardziej popularnego systemu DAW na świecie. 5 usprawnień w stosunku poprzedniego wydania v20.6 a to wszystko bezpłatnie w ramach opcji Lifetime Free Updates!

POBIERZ FL Studio 20.6.1 BEZPŁATNIE

(aktualni klienci proszeni są o powtórne pobranie klucza licencji celem odblokowania tytułowego wydania)   

 

  • Audio Clip w ramach menu dodano opcję 'Time-warp sample' 
  • Master Pitch - dodano możliwość ręcznego wprowadzenia parametru w hhercach Hz
  • ZGameEditor Visualizer - dodatkowy skrót klawiaturowy "S", dodano opcję synchronizacji z tempem projektu (BPM sync), efekt oscylorkopu 'Youlean Oscilloscope' oraz wsparcie dla uDMX
  • FL Studio Mobile - uwzględniono najświeższe wydanie v 3.2.63.
  • Diagnostic - wprowadzono szereg użytecznych usprawnień do narzędzia pomagającego uratować uszkodzone projekty FLP

Dodatkowe informacje: www.flstudio.com