the bestDziś w ramach wirtualnego studia na bazie darmowego oprogramowania VST przyjrzymy się bezpłatnym narzędziom wtyczkowym odpowiedzialnym za kształtowanie transientów (free transient shaper). Te dostępne są w formatach VST/AU i działają pod kontrolą systemów: Windows oraz Mac.

  • BitterSweet v3 producenta Flux (Mac, Windows)
  • Dominion producenta digitalfishphones (Mac, Windows)
  • Transient producenta Sleepy-Time Records (Windows)
  • Transient producenta Audio Assault (Mac, Windows)
  • Transient+ producenta Audio Assault (Mac, Windows)

Aktualnie mój numer 1 to wtyczka Transient firmy Sleepy-Time Records. Znakomite narzędzie z przejrzystym intertejsem użytkownika, oraz wszystkimi parametrami kontroli z bezpośrednim dostępem, pozwalającymi na bezpośrednią edycje transientów.

Co to są transienty?

Transjenty to w akustyce stany nieustalone, krótkotrwałe zmiany wewnętrznej struktury dźwięku, występujące w każdym zjawisku dźwiękowym podczas jego kolejnych faz. Transjenty wpływają na wyrazistość, określanie stopni dynamicznych i rozpoznawanie dźwięków, barwy oraz ogólnego charakteru brzmienia.

 transient-vst

To wszystko na dziś. Życzę dużo zabawy oraz owocnej pracy.

Zachęcam do dzielenia się linkiem do powyższego tekstu na portalach społecznościowych, forach audio czy własnej stronie.