0aKorg pa4x pozwala "w locie" usunąć ścieżkę wokalną z pliku mp3. W jaki sposób skorzystać z tytułowej funkcjonalności? Gdzie ją znaleźć i jak aktywować? O tym dowiesz się przechodząc do dalszej części tekstu.

To jak efektywnie uda nam się usunąć ścieżkę wokalną z pliku mp3 uzależnione jest od samego utworu.

Aby usunąć wokal z wybranego pliku należy zaprogramować jeden z trzech przycisków ulokowanych z lewej strony instrumentu (Assignable Switch)

W tym celu:

Wcisnąć przycisk MENU (ulokowany na prawo od wyświetlacza)

vocalremover_korgpa4x_4

Z poziomu wyświetlacza wybrać kafelkę CONTROLLERS

vocalremover_korgpa4x_4

Przełączyć się na kartę SWITCH

 vocalremover_korgpa4x_4

 

Z rozwijanego menu wybierz opcję: Vocal Remover (przycisk nr 3) [1]

Zamknij kłódkę (LOCK) [4]

vocalremover_korgpa4x_4

vocalremover_korgpa4x_4

vocalremover_korgpa4x_4

Wcisnąć przycisk EXIT

Sprawdź, jak sprawdza się funkcja Vocal remover.

W tym celu:

  1. Przełączyć się w tryb SONG MODE
  2. Uruchomić odtwarzanie utworu MP3 w odtwarzaczu 1 (PLAYER 1)
  3. Nacisnąć przycisk ASSIGNABLE SWITCH nr 3, który aktywuje/dezaktywuje funkcjonalność

Uwaga: opcja usuwania wokalu działa tylko, gdy utwór załadowano do odtwarzacza PLAYER1.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą indywidualnego kursu obsługi Korga pa4x/Korga pa3x/Korga pa2x/Korga pa900/Korga pa1000/Korga pa700.