Kwantyzacja ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy przyjemność pracować z dowolnym edytorem typu Piano Roll. Wynika to z faktu, że człowiek nie jest nieomylny - prawie nigdy nie zagra wszystkiego równo. Czemu więc służy kwantyzacja?
W sekwencerach spełnia ona rolę funkcji wyrównującej nierówności nagranego materiału poprzez dosuwanie zapisanych komunikatów note on do najbliższej, określonej przez użytkownika wartości rytmicznej. Kwantyzacji mogą podlegać również czasy trwania poszczególnych dźwięków a także umiejscowienie komunikatów sterujących.