2 Z poziomu przeglądarki (browser) przechodzimy do ulubionych (najczęściej wykorzystywanych) folderów:

2

  • Rozwijamy menu (patrz screen) wybierając polecenie Frozen:

2

Tworzymy w ten sposób obraz drzewa katalogów przeglądarki. Takich obrazów maksymalnie możemy zapisać 4 (Snap 1-4). Nazwy obrazów (Snap 1, Snap 2…) możemy zaproponować własne – w tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na aktualnie wybrany zrzut, po czym wprowadzamy przydzielamy indywidualną nazwę (tutaj Packs).

2

Teraz niezależnie od stanu rozwinięcia drzewa katalogów, wykorzystując skróty 1…5 szybko przywołamy zapisany wcześniej stan.