2Czy wiesz, że Fl Studio pozwala na zapis ustawień stanu poszczególnych ścieżek insertowych miksera a przez to ich przywołanie na dowolnej ścieżce konsoli?

Mixer track state to opcja zapisu ustawień pojedynczej ścieżki, na który składają się wszystkie wpięte FX-y, ich ustawienia, poziomy głośności, wartości panoramy. Wszystkie te dane magazynowane są w pliku z rozszerzeniem *.fst.

 

0Czasami istnieje konieczność przeniesienia wybranych elementów z jednego projektu do drugiego np układ nut w oknie Piano Roll, ustawienia miksera, ustawienia poszczególnych kanałów, ustawienia automatyki itd. Na szczęście i o tym pomyślała firma Image Line.

W celu zrealizowania powyższego zadania należy skorzystać z jednej z opcji eksportu (menu: File -> Export -> Project bones…).

Zastosowanie się do powyższej wskazówki powoduje zapis poszczególnych elementów projektu w osobnych folderach, które później z powodzeniem zaimportujesz do dowolnego innego projektu (patrz ponizszy screen).