Pro sounds Jak przeczytać można na stronie Pro-Sounds dostępny jest już bank brzmień -  Pyromania, dedykowany wtyczce firmy Tone2's FireBird.

Pyromania - to brzmienia zaprogramowane przez Bryana "Xenos" Lee. 128 presetów w formacie FXB oraz FXP. Bank ten łączy brzmienia klasycznych syntezatorów z ukierunkowaniem na brzmienia typu D&B. Promania to przede wszystkim pady, leady, basy, a także brzmienia charakterystyczne dla  gatunków z pod znaku ciężkiej elektroniki.

Cena:$17.95.

Próbka możliwości w postaci pierwszych kilku presetów do pobrania ze strony producenta.