Camel Audio - Arp Dimensions (brzmienia dla Alchemy VST oraz Alchemy Player)

Ian Boddy: Analogica to kolekcja 150 presetów (w sumie 800 MG brzmień ukierunkowanych na scenę UK) i przeznaczone dla wtyczek Alchemy oraz Alchemy Player Free.

 

Camel Audio - Arp Dimensions (brzmienia dla Alchemy VST oraz Alchemy Player)

Cena: $59 / €49 / £39.
Źródło: Camel Audio

Cena: $59 / €49 / £39