Image Line - fl studio 20Przedstawiamy aktualne wydanie sztandarowego produtu firmy Image-Line:  FL Studio v20.1.1 (FL Studio 20.1.1.795)

Zmiana w numeracji niewielka, jednakże wprowadzonych usprawnień sporo. Te dotknęły aspektów związanych z uproszczeniem pracy w środowisku, rozbudowano możliwości grupowania kanałów instrumentów, ścieżek playlisty, ścieżek miksera, usprawniono proces rejestrowania sygnału audio bezpośrednio do Playlisty (z funkcją uwzględnienia efektów) i wiele innych, ale o szczegółach poniżej.

flstudio201_whatisnew

Przeczytaj również: Fl Studio Quick Tips na Vsti.pl

Co nowego w Fl Studio 20.1:

  • Obecnie możemy przyspieszyć swoje poczynania podczas pracy nad projektem poprzez wiązanie kanału instrumentu, ścieżki playlisty oraz ścieżki miksera – tym samym kolorem, nazwą, ikoną! – super rozwiązanie
  • Dodano możliwość przeciągania instrumentów czy efektów bezpośrednio na nagłówek ścieżki w playliście
  • Z poziomu menu Tools>Macros udostępniono skrypt odpowiedzialny za zerowanie (kasowanie) niewykorzystywanych w Playliście ścieżek (reset dotyczy przywrócenia domyślnego koloru, nazwy oraz usunięcie ikon)
  • Wprowadzono kolejne usprawnienia w procesie rejestrowania materiału audio bezpośrednio do Playlisty (istnieje możliwość rejestrowania sygnału audio bezpośrednio do wybranej ścieżki na playliście)
  • Suwak na ścieżce miksera, na którą kierowany jest rejestrowany sygnał oznaczany jest kolorem pomarańczowym
  • Dodano ikonę Pre/Post w sekcji efektora miksera, która pozwala na szybką aktywację/dezaktywację efektów wykorzystywanych podczas rejestrowania materiału audio
  • Przywrócono funkcjonalność znaną użytkownikom Fl Studio 11 umożliwiającą zapętlanie ścieżek obecnych w racku kanałowym (z ang. Channel Rack). Funkcja zaplętlania dodatkowo została rozbudowana
  • Zwiększono ilość kroków sekwencera krokowego z 64 do 512
  • Dodano funkcję umożliwiającą kontrolę parametru Swing dla kilku wybranych kanałów raka (menu Channel Rack Menu > Set swingmix)
  • Dodano funkcję umożliwiającą podgląd wszystkich nut obecnych w edytorze Piano Roll z poziomu raka kanałowego
  • Dodano opcję alternatywnego zamykania raka kanałowego (użyj krzyżyka bądź przycisku ESC)
  • W oknie Fruity Wrappera, do którego ładowane są wszelakiej maści wtyczki, dodano w górnej części przełącznik ON (Mute) - sprawdź koniecznie menu kontekstowe ukryte pod dodanym przyciskiem
  • Wbudowano w program opcję automatycznie weryfikującą na starcie dostępność nowej wersji Fl Studio (ustawienia globalne) – opcję można dezaktywować
  • Dodano możliwość eksportu monofonicznych plików audio
  • Dodano możliwość wyświetlania płynności działania grafiki (wartość wyświetlająca ilość klatek na sekundę) z poziomu panelu informującego o obciążeniu procesora czy zużyciu pamięci RAM.
  • Rozbudowano informacje na temat statystyk projektu – informacje te znalazły się w dolnej części okna o nazwie Project Information
  • Rozbudowano kolekcję dostępnych próbek o dodatkowe 55 sampli z grupy Minimal Kick. Próbki zlokalizowane są w katalogu: Browser > Packs > Drums > Kicks > Minimal Kick od 01 do 55
  • Wbudowano w edytor ZGameEditor Visualiser, kreator eksportu (aktualnie w wersji testowej)
  • AKAI Fl Studio Fire wspierać będzie nowe funkcjonalności w ramach sekwencera krokowego 
  • Ustawienia automatyzacji  znajdziemy obecnie w katalogu Current project
  • Dodano opcję nakazującą każdorazowe potwierdzenie operacji skasowania wtyczki z projektu (operacji nie można cofnąć)
  • Wbudowano w Playlistę opcję "Group with above track"
  • Dodanie do playlisty nowego instrumentu czy ścieżki audio nie przełącza nas w tryb Song mode
  • Menu kanałowego racka wzbogacono o dodatkowe opcje
  • Na nowo zaprojektowano okno wyświetlające brakujące sample oraz wtyczki we wczytywanym projekcie
  • Rozbudowano bibliotekę presetów wtyczki Harmor
  • Wprowadzono drobną zmianę w działaniu wtyczki Wave Candy
  • Zoptymalizowano wtyczkę Patcher pod kątem zużycia procesora

Pobierz pełną instalację wydania FL Studio 20.1.1 dla systemów Windows oraz Mac

 

 Dodatkowe informacje: www.flstudio.com