Fl studio 8  Dokładnie wczoraj tj. 27.12.2007 ukazała się kolejna wersja beta  programu fl studio 7.4 oznaczona jako beta 2 (będąca przedsmakiem tego, co zobaczymy w wersji fl studio 8.0). Wersja beta działać będzie do dnia 15.02.2008. Właściciele aplikacji mogą pobrać wersję betę ze strony: my FL Studio.
Poniżej lista zmian:

Zmiany: (7.4 beta 2) - tłumaczenie na dniach :)
  1. dokonano drobnych zmian w Piano roll dodatkowe informacje w pliku help
  2. dodano możliwość wstawiania nowych nut do piano roll (SHIFT+klik myszą) w trybie resize 
  3. dodano opcję 'Send previous/next to selected channel' (menu przeglądarki)
  4. wprowadzono poprawki związane z kontrolą parametrów MIDI
  5. poprawiono drobny błąd we Fruity Slicerze
  6. zmieniono domyślną wartość na słupkach wysterowania sygnału na  -70dB
  7. Zmieniono widok  w module Edison na Kaiser
  8. FPC: poprawiono opcję ładowania pętli MIDI
  9. Video Player: zmiana domyślnej metody renderingu na "render fast"
  10. Wprowadzono szereg zmian związanych w samplerze DirectWave
Dodatkowe informacje: www.flstudio.com