Dmu - Sinus v1.1.1.1  Dmu Sinus to bardzo prosty  darmowy syntezator oparty na jednym oscylatorze wytwarzającym falę typu sinus
Możliwości:
  • 1 oscylator
  • obwiednia ADSR
  • vibrato
  • portamento w trybie monofonicznym
  • MIDI learn
  • niskie zużycie procesora
Dmu - Sinus v1.1.1.1

Źródło: http://www.asinusaureus.com