dsk MusicHuman beat to wtyczka, która zbudowana jest z 8 modułów brzmieniowych (wszystkie barwy możemy wyzwalać grając za pomocą klawiatury sterującej nutami z zakresu od C3 do C4)
Drumz beat voize
  • możliwość regulacji panoramy
  • 26 próbek
  • 3 zestawy perkusyjne
  • automatyka MIDI
  • selektor presetów
Wtyczka dostępna jest za darmo do pobrania ze strony: http://rekkerd.org/dsk-releases-drumz-beatvoize/