keytosound REMEDY do darmowy syntezator w postaci wtyczki vst z wbudowanym arpeggiatorem.  Wtyczka cechuje się 5-głosową polifonią, możliwością pracy w trybie monofonicznym czy legato. Dzięki trybowi portamento mamy możliwość płynnego przejścia od jednego dźwięku do drugiego z wykorzystaniem wszystkich pośrednich wysokości dźwięku.

Zobacz zrzut ekranowy wtyczki:

  • Syntezator zbudowany na bazie dwóch oscylatorów. Możliwość kontroli stopnia zmiksowania sygnałów wychodzących z poszczególnych oscylatorów
  • Sekcja wzmacniacza (wbudowana obwiednia AHDSR)
  • Rozbudowany blok filtra
  • Sekcja LFO z możliwością aktywacji/dezaktywacji
  • Sekcja arpeggiatora pracująca maksymalnie w zakresie 4 oktaw. 7 trybów pracy, siedem różnych ustawień patternowych, pełna synchronizacja pracy z programem hostem. Możliwość aktywowania efektu echa.:
remedy

Dodatkowe informacje na temat wtyczki znajdziesz na stronie: http://keytosound.com/?desired_section=remedy