karmaFX Producent wtyczki KarmaFX Synth Modular udostępnił koleją wersję kandydującą do ostatecznej wersji.  Instrument można bez ograniczeń testować do listopada bieżącego roku.
Zmiany:
  • aktywowano opcję "Tempo Sync" (jeden z parametrów samplera Delta) - opcja szczególnie użyteczna tam gdzie istnieje konieczność synchronizacji pętli perkusyjnych
  • Dodano komunikat pojawiający się w czasie, kiedy wtyczka wykorzystuje maksymalną liczbę głosów polifonii
  • poprawiono błąd występujący podczas pracy wtyczki w trybie polifonicznym
  • usunięto błąd powodujący potrzymanie brzmienia nut, w przypadku przyciśnięcia jednocześnie wielu klawiszy, po uprzednim zwolnieniu
  • zmniejszono podatność wtyczki na pamięć RAM podczas ładowania próbek do samplera
  • dokonano szeregu innych drobnych poprawek i optymalizacji
karmaFX synth modular
Więcej na temat wtyczki znajdziesz na stronie producenta .