DSK Music - Synthopia freeDSK Music zaprezentował kolejny darmowy syntezator w postaci wtyczki VST DSK Synthopia, Synhtopia to 122 brzmienia przydzielone do 5 kategorii. Wtyczka pozwala na granie brzmieniami warstwowymi (maksymalnie 3 warstwy).
Specyfikacja
  •   128 sounds
  • selektor MIDI dla każdej warstwy
  • trzy zaawansowane filtry z możliwością kontroli obwwiedni
  • 3 x LFO
  • kontrola panoramy strojenia
  • wbudowany pogłos
  • chorus oraz delay
  • MIDI automation.
  • Velocity response
DSK Music - Synthopia free
Źródło: DSK Music