KX77FREE - Kx-Synth-x16Kx-Synth-x16 to analogowy syntezator w postaci wtyczki VST dostępny za darmo ze strony producenta. Wtyczka jest próbą emulacji starego syntezatora EMS.
Specyfikacja:

 • możliwość wyboru pomiędzy trzema krzywymi oscylatora
 • generator szumów
 • wbudowany modulator pierścieniowy
 • dwa zewnętrzne wyjścia
 • filtr dolnoprzepustowy
 • matryca matrix 16x16
 • kontroler XY
 • zastosowanie systemu skórek z możliwością zmian kolorów tła
 • poprawna współpraca modułu delay z tempem projektu
 • 256 mini gałek pozwalających na swobodę modulacji
 • możliwość ustawienia krzywych odpowiedzi dla oscylatorów
[Aktualizacja 04-03-2010] Producent wtyczki Kx-Synth-x16 udostępnia aktualizację do wersji 2.5, która przynosi następujące zmiany:
 • implementację funkcji MIDI learn
 • możliwość transpozycji nut dla każdego oscyulatora możliwość atywowania/dezaktywowania opcji MIDI out
 • 21 nowych presetów
 • wyświetlanie wartości częstotliwości z poziomu głównego wyświetlacza na panelu głównym
 • szereg usprawnień, wśród nich: przechowywanie plików sekwencji w katalogu wtyczki, skrócenie czasu uruchomienia VST do 2 sekund, przebudowana struktura wewnętrzna [mniejsza ilość połączeń oraz modułów])
 • usunięcie szeregu błędów

[Aktualizacja 17-12-2010] Producent wtyczki Kx-Synth-x16 udostępnia aktualizację do wersji 3.2.
Do najważniejszych zmian należą:

 • wewnętrzny menager presetów obsługujący pliki fxb, fxp. (Możliwość wykonywania operacji na plikach - kopiuj, wklej, załaduj)
 • zwiększone możliwości w zakresie obwiedni dzięki implementacji parametru "Mod"
 • usprawnienia modułu obsługującego skórki
 • system powodujący automatyczne przechodzenie zegara odpowiedzialnego za synchronizację z programem hostem w chwili, gdy wtyczka nie jest używana

[Aktualizacja 07-05-2011] Producent wtyczki Kx-Synth-x16 udostępnia aktualizację do wersji 3.3.
Do najważniejszych zmian należą:

 • poprawki w module VCO1 - możliwość redukcji wysokich częstotliwości podczas pracy modułu VCO1 w synchronizacji z  VCO2
 • dodano możliwość weryfikacji poziomu sygnału zanim ten skierowany zostanie na wyjście
 • inne

KX77FREE - Kx-Synth-x16

[Aktualizacja: 12-12-2011] Produdent wtyczki prezentuje zaktualizowane wydanie oznaczone numerem 4.1

Źródło: kx77free.free