hypluginsRekkerd udostęnił bezpłatne wydanie wtyczkowego efektu HY-Lofi2, w formacie VST oraz AU. Prace nad wtyczką prowadziła firma HY-Plugins.

HY-Lofi2 stanowi rozwinięcie koncepcji pluginu HY-Lofi. Mamy tutaj do czynienia z podobną funkcjonalnością oraz interfejsem. Nowością jest przełącznik sygnału przetwożonego/nieprzetworzonego, oraz możliwość kontroli wzmocnienia na wyjściu. Należy również wspomnieć o nowym trybie kwantyzacji czy uproszczonej sekcji przesteru.

W ramach sekcji filtra znajdziemy dedykowane gałki z możliwością odcięcia wybranych częstotliwości (górnych lub dolnych). W górnej części interfejsu znajdziemy menadżer gotowych ustawień wraz z przyciskami undo/redo oraz przełącznikiem bypass.

Sprawdź również: HY-SeqCollection od HY-Plugins sekwencer krokowy VST4Free

Interfejs możemy dowolnie skalować, jednocześnie interfejs przypomina obecnie formę znaną z ostatnich propozycji Hy-Plugins

hy-lofi2

 

Free Download

PluginHY-Lofi2 pobieramy bezpłatnie ze strony Rekkerd Wielkość pobieranego pliku 11,6 MB)