0aTBProAudio firmy mvMeter jest wtyczką emulującą wskaźniki wysterowania VU oraz PPM. Zaprezentowane narzędzie pozwala na pomiary następujących parametrów: PEAK, RMS, EBU R128, VU, oraz PPM

Przeczytaj również: Youlean Loudness Meter darmowy wskaźnik wysterowania - Zwycięzca KVR Developer Chellenge

W tym miejscu warto rozwinąć poniższe skróty:

  • PEAK – pomiar wartości szczytowej na podstawie aktualnej wartości napięcia, które steruje sygnałem
  • RMS – skrót od “Root mean square” wartość określająca średni poziom głośności. Wartość, która interpretowana jest przez ludzkie ucho jako dźwięk, nawet, gdy ten odtwarzany jest wolniej
  • EBU R128 – skrót od „European Broadcast Union” określająca maksymalny poziom sygnału na potrzeby przekazów np. radiowych
  • VU – parametr pozwalający zmierzyć średni poziom głośności sygnału
  • PPM – skrót od “Peak Program Meter” odpowiada za pomiar wartości szczytowej, niezależnie od tego jak szybko ona wystąpi

 

mvmeter-vst

Wtyczkę mvMeter pobieramy z poniższej strony:

Po plugin mvMeter udajemy się na stronę TBProAudio (Wielkość pobieranego pliku 5,52 MB)