de la Mancha - machine de la Mancha zaprezentowała kolejny darmowy plugin tym razem efektowy. Machin powstał we współpracy z firmą sink. Poniżej prezentujemy screen wtyczki:
Wtyczka cechuje się:
  • wbudowanym blokiem efektów (gate, crusher, filter, flanger, delay, reverb).
  • step sequencerem z możliwościom ustawienia do 32 kroków
  • możliwością kontroli parametru swing dla step sequencera
  • możliwością wyłączenia poszczególnych efektów celem oszczędności na cyklach CPU
  • możliwością ustawienia ataku oraz decaya dla poszczególnych efektów
  • pełną kontrolą wszystkich parametrów MIDI za pomocą funkcji MIDI learn
  • przełącznikiem dry/wet
de la Mancha - machine v1.0

Wtyczka dostępna jest za darmo i można ją pobrać ze strony producenta: Delamancha