tal togu audio lineTAL-Tube plugin odpowiedzialny za nasycenie dźwięku. Doskonale sprawdzi się tam, gdzie zajdzie konieczność dodania wyższych harmonicznych, celem podkreślenia analogowego charakteru cyfrowego brzmienia zarówno instrumentów jak i perkusji.
Przy ekstremalnych ustawieniach wtyczkę można wykorzystać jako przester.
  • tryb wzmocnienia
  • tryb hard/soft
  • gałka dry/wet
  • wskaźnik redukcji wzmocnienia (wyświetlacz)
  • niskie zużycie procesora

Wtyczka dostępna będzie w najbliższym czasie o czym jeszcze poinformujemy.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://kunz.corrupt.ch/