gold wave editor Jeden z ciekawszych edytorów GoldWave został zaktualizowany przez jego producent firma GoldWave Inc. Poniżej lista wprowadzonych zmian:
gold wave editor
  • poprawiono wygląd kursora odtwarzania
  • dodano opcję umożliwiającą ukrycie kursora
  • dodano opcję umożliwiającą kasowanie plików przetwarzanych wsadowo
  • dodano przycisk pozwalający na zminimalizowanie okna postępu przetwarzania
  • dodano podgląd zmian z poziomu widma w czasie rzeczywistym
  • okno ustawień w odniesieniu do kursora wywołujemy obecnie skrótem Ctrl + G
  • Shiht + Q - skrót pozwalający na ustawianie punktów cue
  • wprowadzono szereg drobnych poprawek i ulepszeń
GoldWave znajdziesz w naszym dziale download .