Wavosaur - Wavosaur v1.0.5 Audio Editor Darmowy edytor audio Wavosaur w wydaniu 1.0.9 już dostępny.

Poniżej lista co ciekawszych zmian:

 • kompatybilność VST z biblioteką 2.4 Steinberg SDK.
 • usunięcie szeregu błędów VST Host .
 • dodanie opcji skanowania
 • nowy moduł raka VST oraz listy wizualizacyjnej
 • zróżnicowanie ikonek instrumentów oraz efektów
 • możliwość przeciągania instrumentów z poziomu listy na raka oraz w odrębie raka
 • nowe menu nagrywania
 • wizualny wskaźnik procesu nagrywania (miga kontrolka przycisku nagrywania)
 • dane na wyświetlaczu wyświetlane są w wartości procentowej
 • precyzyjny wskaźnik wysterowania do 30 dB
 • możliwość zmiany koloru wyświetlacza oraz jego wielkości
 • inne

Po edytor odsyłam do strony producenta, bądź naszego działu z plikami (download)

Wavosaur - Wavosaur v1.0.5 Audio Editor

Źródło: wavosaur.com