Goldwave 5.56 edytor sampli audioW dziale download zamieściliśmy  zaktualizowaną wersja znakomitego edytora audio GoldWave. Co nowego w wersji 5.56: Wykaz wprowadzonych zmian:
  • nowe narzędzie umożliwiające konwersję mowy
  • dodatkowe ustawienia na potrzeby przetwarzania wsadowego
  • dodatkowe ustawienia w zakresie analizy spektralnej
  • liczne usprawnienia oraz poprawki
Edytor do pobrania z naszego działu downloads (sekcja Audio Editors)
Goldwave 5.56 edytor sampli audio